söndag 20 augusti 2017

Samarbeta smartare med digitala verktyg

Om du letar efter digitala verktyg som du kan använda i klassrummet, distansutbildning eller i samarbete med kollegor kan du hitta många bra förslag i vår guide Samarbeta smartare (Linnéuniversitetet). Verktygen har samlats under ett flertal flikar med funktionsrubriker som skriva tillsammans, gemensam arbetsyta, samla, planera, bevaka, spela in, nätverk m fl. För varje verktyg finns en kort beskrivning om funktion och användningsområde samt en kort introduktionsfilm.

Guiden finns även på engelska.

torsdag 17 augusti 2017

Alla norska böcker före 2000 snart på nätet

Bild: Nasjonalbiblioteket
Nationalbiblioteket i Norge har snart genomfört sitt ambitiösa projekt att digitalisera alla böcker som har getts ut i landet fram till år 2000, enligt en artikel och radioreportage av Sveriges Radio Kulturnytt, Norge digitaliserar historisk bokutgivning. Böckerna är fritt tillgängliga men kan inte laddas ned, du får bara läsa på nätet. Det betyder att tusentals böcker blir nu tillgängliga som annars inte går att köpa bortsett från på antikvariat. Du kan också söka i databasen.

Projektet har lyckats mest på grund av att de har endast haft en part att förhandla med när det gäller upphovsrättsliga frågor. Enligt Roger Jøsevold Nationalbiblioteket:

- Vi kan förhandla med en part, i det här fallet Kopinor, som klarerar alla rättigheter; med norska upphovsrättsinnehavare, med förläggare, med utländska upphovsrättsinnehavare och med så kallade "orphaned works". Det gör det enkelt att få till ett avtal när man den typen av uppslutning från upphovsrättsinnehavarna.

Nästa uppgift i projektet är att börja digitalisera alla norska tidskrifter. Lyssna här på radioreportaget.

onsdag 16 augusti 2017

Kreativa sätt att använda Padlet i din undervisning

Padlet är ett av mina favorita verktyg och fungerar som en webbaserad anslagstavla för anteckningar, bilder, filer, länkar mm. Det kan användas både i klassrummet och på distans och en ny artikel, 30 creative ways to use Padlet for teachers and students, ger praktiska råd om hur du kan använda Padlet i din undervisning.

Här hittar du tips om hur du kan använda Padlet för t ex brainstorming i klassen, samla in frågor under en genomgång, skapa litteraturlistor, samla klassens lektionsanteckningar på ett ställe, samla in förslag eller återkoppling, frågor och svar, skapa en gruppsida och mycket mer.

måndag 14 augusti 2017

Gratis videoredigeringsverktyg - OpenShot

Om du vill redigera filmer men vill inte investera i någon av de kommersiella verktygen på marknaden kan OpenShot Video Editor vara en bra lösning. OpenShot är ett gratis, open source program som låter dig redigera filmer och lägga till många snygga effekter, t ex animeringar, titlar, 3D-animeringar, obegränsat antal spår mm. Verktyget fungerar på PC. MAC och Linux.

Titta på denna introduktionsfilm.

tisdag 11 juli 2017

Hur får ut jag mer av en konferens?

Mingling by Alaska Library Association, on Flickr
Att gå på konferens ger dig många möjligheter att skapa kontakter, lär dig mer om ditt område och diskutera aktuella frågor. Men många tar inte chansen och i stället bara pratar med sina kollegor eller använder pauserna till att svara på e-post.

Lisa Nielsen har skrivit en kort guide till hur du kan få ut mer från en konferens, 12 Tips for Connecting at Education Conferences. Bland dessa tips finns följande:
 • Varför deltar du i konferensen? Skriv ner ditt syfte i förväg och fokusera ditt deltagande.
 • Tänk på en kort och tydlig formulering som beskriver ditt jobb. En beskrivning är bättre än bara en torr titel.
 • Skapa kontakter i förväg. Ta kontakt med intressanta delagare och föreslå ett möte under konferensen.
 • Kom tidigt till de viktigaste sessionerna och ta kontakt med andra. Fråga varför de är intresserade, försöka skapa en grupp som kan diskutera under kafferasten osv.
 • Använd visitkort och följ upp alla kontakter med ett kort mejl efter konferensen (gärna med en fråga om samarbete eller tips om en artikel osv).
 • Delta i konferensens sociala medier, t ex Twitterflöde. Här kan du ställa och svara på frågor, ge tips, kommentera osv)
Bild:"Mingling" (CC BY-NC-SA 2.0) by Alaska Library Association


onsdag 5 juli 2017

OECD-handbok om innovativa lärmiljöer

CC BY-NC-ND 3.0 IGO by OECD
Hur bygger vi fysiska och digitala lärmiljöer så att de främjar lärande? Hur tar vi reda på om digitala verktyg och prylar verkligen bidrar till lärandet? OECD har publicerat en guide till innovativa lärmiljöer som svarar på dessa frågor, OECD Handbook for Innovative Learning Environments.

Boken delas upp i följande kapitel med både teoreti och praktiska exempel:
 • The principles of learning to design learning environments
 • The OECD “7+3” framework for innovative learning environments
 • Learning leadership and evaluative thinking
 • Transformation and change in learning ecosystems
Enligt Andreas Schleicher, OECD Director for Education and Skills:

- If there has been one lesson learnt about innovating education, it is that teachers, schools and local administrators should not just be involved in the implementation of educational change but they should have a central role in its design.
 
Referens
OECD (2017), The OECD Handbook for Innovative Learning Environments, OECD, Publishing, Paris, http://dx.doi.org/9789264277274-en.

måndag 3 juli 2017

Konferens om yrkeshögskola och universitet


Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) bjuder tillsammans in till en konferens i Stockholm 11 oktober för att diskutera om hur samspelet mellan dessa utbildningsformer kan främjas. Gästtalarna är Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning, samt Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister.

- Frågan om högskola och yrkeshögskola står högt på den politiska dagordningen. Vi genomför därför tillsammans en konferens i Stockholm den 11 oktober för att diskutera de olika utbildningsformer­na – syfte och uppdrag, regeringens ambitioner och reformagenda inom området, gräns­­dragningar, övergångsmöjligheter mellan de olika utbildnings­formerna och hur vi undviker återvändsgränder samt tillgodoräknande och validering mellan yrkeshögskola och högskola.

torsdag 29 juni 2017

Vuxenläraren och innovation - konferens i Lund


Hur skapar vi den bästa kompetensen för nordiska vuxenutbildare? Vilka kunskaper behövs? Dessa frågor står i fokus för en nordisk konferens, Vuxenläraren och innovation27-28 september i Lund. Konferensen arrangeras av Nordiska Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) i samarbete med Föreningen Norden, Nordplus och Lunds Kommun.

Konferensen kommer att fokusera på vuxenlärarens många olika roller i olika sammanhang. Det ges möjlighet till att diskutera, dela och utveckla erfarenheter och kunskaper. I ett framåtblickande perspektiv diskuteras kompetensbehov och utbildningsmöjligheter för vuxenlärare i Norden i ett samhälle präglat av ökad mångfald och globalisering.

Konferensens mål är att:
 • Skapa en övergripande bild av de befintliga kompetensutvecklingsbehov som finns för de som planerar, organiserar och genomför vuxenutbildning i olika sammanhang, bland annat i offentliga och privata arbetsplatser, formell utbildning och yrkesinriktad vuxenutbildning, i allmän utbildning och den frivilliga sektorn.
 • Ge rekommendationer och nya idéer för det fortsatta arbetet att ge kvalificerad kompetensutveckling för de som arbetar med vuxenutbildning. 
Konferensen är relevant för:
 • Aktuella aktörer som är ansvariga för kompetensutveckling inom vuxenutbildningen. Till exempel, utbildningsinstitutioner, myndigheter, fackföreningar, icke-statliga organisationer, branschorganisationer, mfl 
 • För alla som arbetar med att planera, organisera och genomföra vuxenutbildning
 • Nuvarande eller tidigare deltagare i NVL:s nätverk och Nordplus-projekt som har viktiga, innovativa upplevelser och resultat. 
Konferensen är gratis, deltagarna betalar sin egen resa och boende.

tisdag 27 juni 2017

Världens MOOC-plattformar


Antalet öppna nätbaserade kurser (MOOCs) växer ständigt och har verkligen blivit en global fenomen. Över 700 universitet har erbjudit minst en MOOC och över 58 miljoner har anmält sig till minst en kurs. Vi hör mest om alla engelskspråkiga kurser, främst från USA, men nu finns det ett stort utbud på spanska, franska, kinesiska, ryska, japanska, arabiska, hindi mm. Amerikansk MOOC-portalen Class Central har skapat en lista över världens främsta MOOC-plattformar, Massive List of MOOC Providers Around The World.

Förutom de välkända plattformar som Coursera, EdX och FutureLearn finns andra stora aktörer som kinesiska Xuetang, Kadenze, spanska Miríada, MéxicoX, franska France Université Numérique (FUN), italienska EduOpen, indiska SWAYAM och arabiska Edraak.

måndag 26 juni 2017

NGL 2017 - Högskolan Dalarna


Högskolan i Dalarna arrangerar konferensen Next Generation Learning 2017 i Falun 18-19 oktober. Konferensen riktar sig mot lärare, forskare och utvecklare inom högre utbildning och grundutbildning. Årets upplaga har tre teman: design för lärande, kollaborativt lärande och undervisning samt sakernas internet (internet of things).

Medan datateknologi utvecklas på en nästintill linjär väg har pedagogiken och designen av lärande en mer skiftande ansats för integration mot läromiljön. Detta på grund av att de är styrda av kontexten och kulturen inom lärande. Denna konferens fokuserar på flera olika aspekter av teknikanvändande i lärandesituationer på olika nivåer, från grundskola till högre utbildning och forskning.

Konferensens huvudtalare är Stefan Fölster (KTH), Pernilla Josefsson (KTH) och Martin Korte (TU Braunschweig).

Vill du skicka in ett bidrag till konferensen har du fram till 1 september - se Call for papers.

Till anmälan (rabatt gäller till 15 augusti)

fredag 23 juni 2017

Video i undervisning - ny norsk guide

Användning av video i undervisning ökar lavinartat och många lärosäten har egna medieproduktionsenheter som hjälper lärarna. Nu har Norge en nationell resurssamling om videoproduktion, Videoforelesning.no, som är resultatet av ett nationellt projekt, Kvalitet i videoforelesningen, med Universitetet i Agder i spetsen. Sajten kan användas som en kurs i videoproduktion och du får filmer som förklarar den pedagogiska grunden samt en guidning genom processen - planering, produktion och användning.

- Videoforelesning.no er blitt til som et del av et prosjekt om kvalitet i videoforelesninger. Utgangspunktet for prosjektet er å teste ut funn fra ulike studier av hva som kjennetegner en kort og god videoforelesning. Prosjektet skal prøve ut ulike kvalitetskriteriesett for planlegging, produksjon og bruk av korte videoforelesninger. Målet er å finne et sett med kriterier for hva som kjennetegner gode, korte videoforelesninger med spesielt fokus på den videodidaktiske bearbeidelsen.

Här hittar du råd om hur du gör bra inspelningar både på egen dator och i studio. Fokus ligger på korta filmer på 5-10 mnuter hellre än längre föreläsningar.

Läs en längre beskrivning av Videoforelesning.no i en artikel av Norgesuniversitetet, Ressursbank for korte undervisningsvideoer.

Se även en praktisk guide från engelska University of Derby, 10 ways video can be used effectively in teaching and learning.

tisdag 20 juni 2017

Norska MOOC-erfarenheter i ny rapport

Norgesuniversitetet (en förvaltningsorgan under det norska utbildningsdepartementet) har gett stöd till elva MOOCs som har utvecklats vid norska lärosäten. Nu publiceras en bok med erfarenheter från sju av dessa MOOC-projekt enligt en artikel av Norgesuniversitet, MOOC i høyere utdanning - historier om pedagogisk utviklingsarbeid. Boken innehåller reflektioner kring alla utmaningar, möjligheter och lärdomar kring utveckling, genomförande och uppföljning av en MOOC och det finns gott om goda råd till lärosäten som funderar över att utveckla sådana kurser.

Bland annat kan du läsa hur framtagning av en MOOC kan bli en katalysator för att främja utbildningskvalitet i stort, hur man arbetar effektivt med video och hur MOOCs kan tillämpas i arbetslivet. Enligt bokens redaktör, Susanne Koch:

- MOOC er i ferd med å bli hverdagskost i Europa, og minst 40 prosent av høyere utdanningsinstitusjoner i Europa tilbyr eller er i ferd med å tilby MOOC. Motivasjonen er ofte å heve kvaliteten i utdanningen ved å drive fram ny lærings- og undervisningspraksis, og skape bedre samarbeid med arbeidslivet. Vi håper disse artiklene vil inspirere flere til å gjøre det samme her hjemme.

fredag 16 juni 2017

Så blev Linnéuniversitetets sajt bäst i Utbildningssverige

I mars fick Linnéuniversitetet utmärkelsen Sveriges bästa utbildningssajt av tidningen Internetworld. I en intervju med Internetworld, Så blev ett universitet i Småland bäst på webben, berättar Linnéuniversitetets kommunikationschef Ingrid Persson om arbetet bakom vinnarsajten. Övergången till en ny webbplattform i fjol gav de möjligheten att designa om hela sajten och det krävde hårt arbete med grundläggande analys av mål, syfte, behov samt workshops och förankring.

Det viktigaste målet med webben är att locka studenter till universitetet. Dessutom ska webben ge stöd till studenter och forskare så att de kan studera och forska framgångsrikt och att de trivs. En annan viktig faktor bakom sajtens framgånger är mobilvänligheten; de flesta studenter kommer ju åt sajten via sina mobiler och plattor.

Ingrid Persson betonar vikten av webbarbetet:

- Det är viktigt. Det märker vi när vi följer upp var våra studenter hittar information. Webben är navet i vårt kommunikationssystem, den plats där allting finns. Sedan är det viktigt att jobba med en bred mix av kanaler för att nå alla olika målgruppen, och med olika syften. Men när studenter funderar över ämne och studieort vill de ha jättemycket information – och då fungerar bara webben. Så ser det ut idag, men var vi befinner oss om fem år vet vi inte.

Men webbarbetet står aldrig stilla och kontinuerligt utvecklingsarbete är ett måste.

onsdag 14 juni 2017

Studiehandledning på nätet i sydost

Foto: BIU med tillstånd
Det finns ett växande behov av bra studiehandledning på flera språk och därför behövs det samarbete mellan flera kommuner och tillgång till även studievägledning på distans. Nu erbjuder projektet Blekinge Integrations- och Utbildningscenter (BIU) tjänsten Studiehandledning online. BIU är ett samarbete mellan olika funktioner (SFI, modersmålsundervisning, mottagning mm) för att ge ett mer samordnat stöd till nyanlända. De erbjuder studiehandledning på distans via videomöten och har handledare som talar bland annat arabiska, kurdiska, dari, tigrinia, thai och romani.

- Studiehandledningen online är ett komplement till den fysiska studiehandledningen i skolan och ska säkerställa tillgängligheten i hela sydost- regionen utan att studiehandledaren behöver resa mellan alla kommunerna för att uppfylla behovet.

Tjänsten gäller i följande kommuner: Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Mörbylånga, Nybro, Olofström, Oskarshamn, Ronneby, Tingsryd, Torsås och Växjö. Skolor som vill ansluta sig till tjänsten kan fylla i en ansökan.

tisdag 13 juni 2017

Slut på roamingavgifter för mobiler inom EU

CC0 Public domain by Miki Czetti on Pexels
Från och med 15 juni försvinner alla s. k. roamingavgifter på mobilanvändning inom EU. Det betyder att du kan ringa, texta eller använda mobildata med samma avgifter som du betalar hemma i Sverige. Denna efterlängtade reform ingår i EU-kommissionens strategi för en gemensam digital marknad inom EU. Under många år har vi varit tvungna att stänga av funktioner för mobildata när vi reser inom Europa eftersom roamingavgifterna har varit väldigt höga och många har kommit hem från utlandsresor till skyhöga räkningar.

De nya reglerna gäller för alla 28 medlemsländer (inkl Storbritannien). Snart kommer EU-medborgare att kunna använda sina mobiler även i Norge, Island och Liechtenstein till samma priser som hemma.

måndag 12 juni 2017

Open Networked Learning - höstens kurs startar i september

Höstens upplaga av kursen Open Networked Learning (ONL172) startar 25 september. Kursen, som tar 10 veckor och är helt nätbaserad, handlar om undervisning genom öppna nätbaserade lärmiljöer och verktyg och tillämpar metoden problembaserat lärande. Kursen arrangeras av Karolinska Institutet, Lunds universitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet, Luleå tekniska universitet, Arcada university of applied sciences (Finland) och Independent Institute of Education (Sydafrika) men deltagare från andra lärosäten är varmt välkomna att delta som open learners.

Deltagarna arbetar i mindre studiegrupper (cirka 8 deltagare per grupp) under kursen med följande fem teman (topics):
 • Online participation and digital literacies
 • Open Learning – sharing and openness
 • Learning in communities – networked collaborative learning
 • Design for online and blended learning
 • Lessons learnt – future practice
För varje tema finns ett problem som gruppen ska lösa genom kollaboration, både genom regelbundna synkrona webbmöten och genom asynkrona digitala kollaborationsverktyg. Kursen går på engelska och eftersom det finns open learners från flera länder kommer du att jobba i en internationell grupp med deltagare från olika länder, lärosäten och ämnesområden. ONL riktar sig främst mot lärare, IKT-pedagoger och kursutvecklare.

En kort introduktionsfilm.

torsdag 8 juni 2017

SELFIE - självbedömningsverktyg för skolans och högskolans digitalisering

EU Kommissionen har utvecklat ett ramverk och självbedömningsverktyg för att hjälpa utbildningsorgaisationer som vill digitalisera sin verksamhet på ett genomtänkt och pedagogiskt sätt. Ramverket heter DigCompOrg (Digitally Competent Educational Organisations) och består av 74 kriterier inom 8 områden (ledning, undervisning, bedömning, läroplan, utveckling, kollaboration, infrastruktur och områdesspecifika kriterier). Ramverket ska ligga till grund för digitaliserings-strategier och utvecklingsarbete.

Kopplat till DigCompOrg finns nu ett självbedömningsverktyg, SELFIE (Self-assessment tool for digitally competent schools and Higher Education Institutions), som ger skolor och högskolor möjlighet att genomföra en analys av sin digitaliseringsprocess och identifiera förbättningsområden för det kommande året. SELFIE testas just nu i över 400 skolor inom EU och sedan ska verktyget anpassas efter rekommendationer från testskolorna. Sedan ska verktyget översättas till alla EU-språk och spridas till alla länder. Verktyget ska vara klart att använda till årsskiftet. Fokuset ligger på skolor initialt men längre fram ska verktyget även anpassas till högre utbildning och redan nu finns det intresse från Irland, Spanien, Finland och Grekland att köra pilotprov.

Läs även:
Promoting Effective Digital-Age Learning: A European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations (EU 2015)
Supporting schools to go digital: From a conceptual model towards the design of a self-assessment tool for digital-age learning (IATED 2016)

onsdag 7 juni 2017

Mer distansutbildning behövs i skolan


Skollagen är allt för restriktiv mot distansutbildning och det betyder att många skolor inte kan erbjuda vissa ämnen eftersom behöriga lärare saknas på orten. Det menar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Friskolornas riksförbund i en debattartikel, Det behövs mer undervisning på distans. De föreslår fyra viktiga förbättringsområden:
 • Tillåt fjärrundervisning även för yngre elever. Lärarbristen betyder att även yngre elever inte får bra undervisning i vissa ämnen. 
 • Öka möjligheterna till undervisning på entreprenad. Skolor bör kunna köpa in timmar av en annan skolas lärare om behöriga lärare saknas på orten.
 • Öppna upp för distansundervisning i synnerhet på gymnasienivå för elever med särskilda behov.
 • Tillåt fjärrundervisning även utifrån elevernas behov och inte bara som en nödlösning. Bra distansutbildning kan gynna elever som behöver undervisning på mer avancerad nivå eller undervisning på sitt modersmål.
SKL och Friskolornas riksförbund kräver därför nödvändiga ändringar i skollagen.

- En utbyggd fjärrundervisning, undervisning på entreprenad och distansundervisning skulle ge tusentals elever i Sverige möjligheter till bättre resultat. Skollagen behöver omgående förändras för att möta elevernas och skolornas behov av lärarkompetens i hela landet. Riksdag och regering har ansvaret att ta större steg om den kommande utredningen inte går tillräckligt långt i sina förslag. Ett beslut endast om små förändringar skulle fördröja en nödvändig utveckling.

tisdag 6 juni 2017

Akademisk frihet i Sverige på europeisk bottennivå

En ny studie, Measuring academic freedom in Europe: a criterion referenced approach (Policy reviews in higher education, Vol 1, issue 2, 2017), visar att Sverige är ett av de sämsta länderna i Europa när det gäller akademisk frihet: friheten att forska och undervisa, autonomi från staten, kollegialt styre, anstälningstrygghet m m. Enligt en artikel på sajten Academic rights watch, ligger vi bland de tre sämsta länderna i sällskap med Danmark och Storbritannien, medan i topp ligger Spanien, Tyskland och Österrike. Studiens resultat bekräftas av en liknande rapport av EUA (European University Asssociation), University autonomy in Europe.

Huvudanledningarna bakom resultatet är statens inblandning i rektorstillsättning, styrning av antal studieplatser och effekterna av s. k. new public management.

- Karrans studie är samtidigt en svidande kritik av införandet av New Public Management inom högskolan, dvs. tendensen att toppstyra högskolor efter (föråldrad) näringslivsmodell. Flera av länderna i det akademiska bottenskiktet, inte bara Sverige, är svårt drabbade. Hit hör såväl Danmark som Storbritannien. Karran konstaterar dock att trots att Finland på senare tid genomgått vissa NPM-reformer har detta i mindre grad påverkat landets akademiska lagstiftning.

fredag 2 juni 2017

EU Kommissionen presenterar nya utbildningsstrategidokument

EU Kommissionen lanserar två nya strategidokument med målet att skapa framtidsorienterade, högkvalitativa och inkluderande skolor och universitet. Dessa ingår i det övergripande initiativet Modernising education in the EU, som startades i fjol. De två dokumenten finns översatta till alla officiella EU-språk, inklusive svenska:
För skolområdet har kommissionen identifierat följande prioriteringsområden:
 • kvalitet och tillgänglighet
 • excellenta lärare och skolledare
 • förbättrad styrning 
Inom högre utbildning identifieras följande prioriteringar:
 • se till att studenter har de nödvändiga färdigheter för dagens ekonomi
 • bredda tillgängligheten inom högre utbildning
 • överbrygga innovationsglappet mellan högre utbildning, forskning och näringslivet
 • se till att parterna inom högre utbildning samarbetar effektivare
Enligt Tibor Navracsics (European Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport):

- En bra utbildning lägger grunden för den personliga utvecklingen och ett aktivt medborgarskap. Det är utgångspunkten för ett framgångsrikt yrkesliv och det bästa skyddet mot arbetslöshet och fattigdom. Men för att göra det möjligt för individer och samhället att dra nytta av dessa fördelar, behöver vi utbildningssystem av hög kvalitet i hela EU. Initiativen som offentliggörs i dag och fortgående stöd från EU kommer att hjälpa medlemsländerna och utbildningsanordnare att vidta de åtgärder som behövs för att förbättra möjligheterna för alla unga européer, vilket bidrar till att skapa ett rättvist och motståndskraftigt samhälle.

torsdag 1 juni 2017

UKÄs årsrapport - stort söktryck men ökad snedrekrytering

Bild: UKÄ
UKÄ (Universitetskanslersämbetet) har publicerat sin årsrapport med statistik, rapporter och trender inom svensk högre utbildning, Årsrapport 2017 för universitet och högskolor. Rapporten presenterar följande huvudtrender:

 • Det finns en stor efterfråga på högre utbildning i Sverige och alla lärosäten får flera sökande än det finns plats för. Detta är ovanligt när landet har högkonjunktur.
 • Lärosäten fokuserar på programutbildningar, i synnerhet professionsutbildningar, medan antalet fristående kurser har minskat avsevärt. Nackdelen här att fortbildning och det livslånga lärandet har drabbats.
 • Det finns en ökande snedrekrytering till högre utbildning. 
 • Den typiska studenten idag är en kvinna med högskoleutbildade föräldrar i en storstad.
 • Andel kvinnor bland de examinerade är nu 64%
 • Andelen som går vidare till forskarutbildning minskar kraftigt.
 • 14 % av de examinerade har studerat utomlands. Sverige når därmed inte EU-målet på 20 procent.
 En utmaning som ligger på horizonten är hur vi ska hantera en lågkonjunktur när traditionellt flera söker sig till högskolan. Enligt Annika Pontén, tillförordnad myndighetschef:

- Vad händer den dag vi går in i en lågkonjunktur och ännu fler söker sig till högskolan? Frågan är om konkurrensen om platserna blir ännu större och om snedrekryteringen till högskolan ökar.

Lyssna här på ett radioreportage från Ekot där Annika Pontén intervjuas om rapporten.

Distanskurs om EU:s nya dataskyddsförordning

Inom cirka ett år träder EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) i kraft och många undrar hur den kommer att påverka företag och organisationer. Den kommer att betyda omfattande ändring i hur vi hanterar personuppgifter bland annat. Karlstads universitet ger till våren 2018 en nätbaserad kurs i fem fristående moduler om den nya förordningen enligt en nyhet från universitet, Ny utbildning om dataskyddsförordning.

- Kursen kommer att erbjudas på distans och är uppdelad i fem fristående delar som kan läsas var för sig och i egen takt. Alla delar tillsammans motsvarar 7,5 högskolepoäng, berättar Stefan Alfredsson, projektledare och forskare i datavetenskap vid Karlstads universitet. Under hösten 2017 arbetar vi med att utveckla kurserna som kommer vara sökbara på antagning.se i september.

Kursmaterialet kommer även att vara fritt tillgängligt för alla som vill läsa på egen hand utan att ta några högskolepoäng. Läs mer om kurserna, Privacy by design.

onsdag 31 maj 2017

Hitta konferenser och tidskrifter inom IKT och lärande

CC0 Public domain on Pixabay
Den kanadensiska organisationen Contact North har sammanställt två väldigt omfattande guider av relevans för alla som arbetar med IKT och lärande inom högre utbildning.

 • Konferensguide: Här kan du söka efter intressanta konferenser runt om i världen, månad för månad. Även konferenser som har planerats till 2018 finns med och information och länkar läggs in när de är fastställda.
 • Tidskriftsguide: en sökbar guide till engelskspråkiga tidskrifter inom IKT-pedagogik med fokus på högre utbildning. Alla tidskrifter i guiden är kvalitetssäkrade.
Bägge listor utvecklas och uppdateras kontinuerligt.

tisdag 30 maj 2017

Digitalisering är inget IT-projekt

Malin Frykman (Bild Gothia Fortbildning, pressbild)
Lyckade digitaliseringsprocesser inom utbildning hänger mycket på ledningens drivkraft och engagemang och ska inte betraktas som rena IT-projekt. Det menar Malin Frykman, skolutvecklingsledare i Kungälv, i en ny bok om ledarens roll i skolans digitalisering, Skolledare i en digitaliserad värld (Gothia Fortbildning). I ett digitaliserat samhälle måste skolan anpassa sig till samhällets krav men allt för ofta börjar digitaliseringsprocesser med inköp av infrastruktur och utrustning i stället för att se över skolans uppdrag, enligt en artikel om boken i Lärarnas Tidning,
”Digitaliseringen är inte något digitalt”.

- Börja arbetet med att skapa en samsyn på skolan utifrån styrdokumenten om vad som är skolans uppdrag. När skolan har formulerat sin vision och ett gemensamt vi, så ska man skruva till organisationen så att den leder dit. Man bygger ett organisatoriskt kretslopp, med en dela-kultur och kollegialt lärande.

Skolledaren ska leva som hen lär genom att ta del av omvärldsbevakning, skapa nätverk för stöd och inspiration, använda digitala verktyg själv och se till att alla i skolan drar åt samma håll. Boken beskriver hur man leder en skola som framgångsrikt använder digitala medier utifrån skolans uppdrag. Digitalisering handlar om att leda lärande i en digitaliserad värld, menar Malin Frykman.

Läs även ett pressmeddelande om boken: Skolledare i en digitaliserad värld – ny bok visar konkret hur skolledare kan leda digitaliseringsprocessen i skolan.

fredag 26 maj 2017

Ungar och medier 2017 - ny rapport

CC0 Public domain on Pexels
Barn och ungdomar ägnar betydligt mer tid åt medieanvändning idag än för tio år sedan enligt en ny rapport från Statens Medieråd, Ungar & medier 2017. Rapporten sammanfattar resultaten från en undersökning av medievanor och attityder kring medier hos barn 9–18 år.

Nedbrutet på årskullar och kön kan andelen högkonsumenter bli ännu större, t.ex. använder 76 % av 15-åriga flickor mobiltelefonen mer än tre timmar/dag och 79 % av 18-åriga pojkar använder internet mer än tre timmar/dag. Gårdagens högkonsumenter är med andra ord i många avseenden dagens genomsnittsanvändare.

Så sent som 2010 använde 4 % av barn mellan 9 och 12 år mobilen mer än tre timmar om dagen. Nu är andelen 51 %, alltså mer än ett tolvfaldigande på sex år, säger Ulf Dalquist, forskningschef vid Statens medieråd. Samtidigt är medier så mycket mer idag. Inte minst utvecklingen av smarta mobiler och olika sociala medier innebär att många aktiviteter som tidigare inte hade ett dugg med medieanvändning att göra idag har det. Att ”använda” medier nuförtiden är kort sagt inte samma sak som det var för tio år sedan.

Undersökningen har genomförts vartannat år och görs nu för sjunde gången. Den ges ut i tre delar: Småungar & medier 2017, Ungar & medier 2017 samt Föräldrar och medier 2017.

onsdag 24 maj 2017

Validering av individuell kompetens - ny svensk standard

SIS, Swedish Standards Institute, har tagit fram en standard för validering av individuell kompetens och därmed även validering av nyanländas kompetens. 

- Anledningen till att det behövs en ny svensk standard är att det har saknats nationell likvärdighet för validering av individuell kompetens. Många organisationer arbetar på olika sätt och efterfrågar tydliga riktlinjer, säger Tina Bohlin, projektledare SIS.

Standarden, som heter Kvalitetsledning - Validering av individuell kompetens SS 624000, kan användas för all slags validering, det vill säga utvärdering av hur en person uppfyller fastställda krav på kompetens.Standarden ska ge arbetsgivare, branschorganisationer och offentliga arbetsmarknadsorganisationer vägledning i att effektivisera och kvalitetssäkra sina insatser i alla sammanhang där kunskaper, färdigheter och kompetens behöver bedömas och dokumenteras. Den ska också bidra till en ökad rättssäkerhet för de personer som valideras.

- Vi hoppas att den nya standarden ska ge så pass tydlig vägledning i valideringsprocessen att fler utbildningsorganisationer och arbetsgivare ser validering som en naturlig del av den strategiska kompetensförsörjningen, säger Iwh Lauritsen, utredare vid Statens institutionsstyrelse, som deltagit i arbetet.

- Jag är också övertygad om att validering kan bidra till en förbättrad integration, mångfald och jämställdhet. Till exempel är det viktigt att så snabbt som möjligt kartlägga nyanländas kompetens. Validering ökar också möjligheterna till en bättre matchning av kompetens på arbetsmarknaden och till bättre insatser när det gäller kompetensutveckling och utbildning, säger Iwh Lauritsen.

SIS har tagit fram standarden tillsammans med representanter för privata näringslivet, statliga myndigheter och universitet. Den följer principerna i EU-kommissionens rekommendation för validering.

tisdag 23 maj 2017

ThingLink - lägg ett interaktivt skikt ovanpå bilder och filmer

ThingLink lägger ett virtuellt skikt på valfria bilder och filmer så att du kan skapa interaktiva länkar. Du tar en bild från din egen samling eller från webben och öppnar den i ThingLink. Sedan kan du lägga in klickbara ikoner på bilden, till exempel en karta, med länkar till filmer, webbsidor eller ljudfiler som berättar mer. Till exempel kan du skapa en turistkarta över din stad med länkar till filmer, bilder, ljudfiler eller musik som berättar mer om stadens historia eller kultur. Du kan också skapa klickbara 360॰ bilder på en lokal, ett torg eller utsikt.

ThingLink har ett gratiskonto för lärare med möjlighet att skapa upp till 100 studentkonton. Vill du ha extra finesser och större kapacitet kan du köpa betalversionen för $35 per år.

måndag 22 maj 2017

Moodle utvecklar MOOC-plattform

Lärplattformen Moodle kommer att erbjuda en plattform för öppna nätbaserade kurser (MOOC) under namnet Academy. Tjänsten är fortfarande under utveckling och det finns inte så mycket information på sajten ännu. Just nu har bara ett lärosäte, Dublin City University, lagt in några kurser för att visa hur det kan se ut. Tjänsten ger möjligheten att skapa öppna kurser i en molnbaserad version av Moodle med alla funktioner och finesser som ingår i standardversionen. Målgruppen för Academy är lärosäten som vill erbjuda en MOOC utan större investeringar eller för en smalare målgrupp.

Det blir intressant att se hur initiativet utvecklas under året.

söndag 21 maj 2017

För ett hållbart digitaliserat Sverige - en nationell digitaliseringsstrategi


Regeringen har nyligen presenterat en digitaliseringsstrategi som ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Strategin innehåller fem delmål:
 • Digital kompetens - att alla ska kunna använda digitala tjänster och delta i utvecklingen. 
 • Digital trygghet - alla ska känna sig trygga med digitala tjänster och tjänsterna ska vara enkla att använda.
 • Digital innovation - förutsättningar för att skapa nya tjänster som ger mervärde för hela samhället. 
 • Digital ledning - verksamheter utvecklas genom effektiv ledning, styrning och uppföljning. 
 • Digital infrastruktur - alla har tillgång till digitala tjänster med bra kvalitet och säkerhet.
- Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förut-sättningar. För att nå det övergripande målet sätts fem delmål upp om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Detta bidrar även samlat till att nå regeringens mål att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020.

Ladda ner rapporten som pdf-fil: För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi.

Källa: Pressmeddelande från Regeringskansliet.

fredag 19 maj 2017

Lärarnätverk i sociala medier

CC0 Public domain on Pixabay
Många lärare deltar i professionella grupper i sociala medier som Facebook, Google+ och LinkedIn för att dela med sig av idéer, ställa frågor och diskutera aktuella ämnen. Det finns ett stort utbud av grupper inom alla ämnesområden och utbildningsnivåer och det är ett utmärkt sätt att bygga ditt professionella nätverk, både inom Sverige och även internationellt.

Ett forskningsprojekt vid Karlstads universitet, Fortbildning på Facebook, undersöker hur lärare använder sociala medier för egen kompetensutveckling.

- Projektets syfte är att fördjupa kunskapen hur och varför lärare spontant och frivilligt ägnar tid och energi åt sin professionella utveckling på sociala medier. Det är en undersökning om hur kollektiv ämnesdidaktisk kunskapsbildning i en informell lärandemiljö kan se ut utan styrning från skolledningar, skolförvaltningar eller skolmyndigheter.

Projektet tittar mest på lärare i svenska och matematik och hur de använder Facebookgrupper för att diskutera pedagogiska frågor. Fokuseringen på just dessa ämnen är kopplad till Skolverkets pågående satsningar, Matematiklyftet och Läslyftet. Projektet vill se hur satsningarna påverkar diskussionen i dessa informella mötesplatserna och vilken nytta lärarna upplever av att delta.

Läs mer om projektet i en artikel på Omvärldsbloggen (Skolverket), Forskare undersöker hur lärare lär sig på Facebook.

torsdag 18 maj 2017

Fysiska och digitala studiemiljöer hänger ihop

Det finns ett tydligt samband mellan den fysiska lärmiljön och en lyckad digitaliersing enligt en artikel av Stefan Pålsson, Den fysiska lärmiljöns betydelse för skolans digitalisering. Skolans digitalisering kräver att man också anpassar den fysiska lärmiljön för att skapa förutsättningar för nya arbetssätt och pedagogiska metoder. Så länge klassrummen betonar traditionell undervisning med bänkar i rad och läraren framför tavlan så blir det omöjligt att införa nya undervisningsmodeller som betonar aktivt kollaborativt lärande, flipped classroom mm.

- När klassrummet ser ut som det gör, blir det svårt att tänka om och göra nytt. Istället för att förändra undervisningen, finns det istället risk för att den nya tekniken bevarar och förstärker traditionella sätt att arbeta ... Rummets möjligheter och begränsningar har en avgörande betydelse för hur man kan arbeta.

Artikeln ger flera bra exempel på svenska skolor som har skapat innovativa lärmiljöer med en blandning av öppna platser för möten, laboration och skapande samt många mindre och trygga platser och vråer för självstudier eller grupparbete. Tonvikten läggs på flexibilitet där alla miljöer kan lätt anpassas till olika funktioner. Även passager och korridorer kan utnyttjas till mötesplatser och studiemiljöer. Framför allt betonar artikeln betydelsen av makerspaces, verkstadsmiljöer där eleverna kan testa verktyg och skapa både fysiska och digitala produkter som en del av sina studier.

- Den digitala utvecklingen både möjliggör och kräver nya möjligheter att använda det fysiska rummet i undervisning och lärande. Skolan kan kopplas och förenas med det omgivande samhället på helt andra sätt än tidigare. Det öppnar i sin tur för nya perspektiv på skolan, tekniken och hur samhället kan utvecklas och förändras.

tisdag 16 maj 2017

Webbinarium: MOOCs som ingång till högre utbildning för nyanlända


För några veckor sedan skrev jag om ett webbinarium om MOOCs för nyanlända. Nu kommer det europeiska projektet MOONLITE med ett nytt webbinarium inom samma område, 30 maj 15.15-16.15, Using MOOCs for entrepreneurship & social inclusion: Building skills among HE students and supporting refugees.

Webbinariet kommer att ta upp följande frågor:
 • Hur kan MOOCs bli ett strategiskt verktyg för undervisning inom högre utbildning genom att erbjuda individuellanpassade studievägar och högskolepoäng
 • Hur kan dessa öppna kurser hjälpa dem som idag är utanför högre utbildning, i synnerhet nyanlända?
Du kommer att möta följande experter som delar med sig av praktiska erfarenheter:
 • Blaženka Divjak (University of Zagreb) “Student credits for MOOCs participation - A blended approach for traditional classrooms”
 • Ronny Röwert (Kiron University) -  A blended-learning higher education model for refugees.
 • Rene Mauer (ESCP Europe) - Teaching entrepreneurship and innovation to students from higher educational institutions and to refugees.
Webbinariet ingår i det europeiska projektet MOONLITE och ordnas i samarbete med NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande).

måndag 15 maj 2017

MEDSKL - föreläsningar och lektioner inom klinisk medicin

MEDSKL är ett nordamerikanskt initiativ som erbjuder öppna och gratis föreläsningar och kursmaterial inom klinisk medicin från över 200 lärare och cirka 70 universitet. Lärarna kommer från många välkända amerikanska och kanadensiska universitet. Tjänsten riktar sig mot läkarstudenter, läkare och andra inom vårdsektorn.

- medskl.com has been designed for medical school students and practicing physicians to learn and review the fundamentals of clinical medicine. ... medskl.com's library of content comes from a collaboration of nearly 200 of the best medical school professors from around the world. We believe in free and open access to medical educational materials (FOAMEd). All modules undergo an editorial peer-review process.

Allt material är öppet men vill du testa dina kunskaper och få certifikat får du betala.

Läs mer om MEDSKL i en artikel på EdSurge, Khan Academy Has Inspired Imitations Across Disciplines. MEDKSL is the Latest.

söndag 14 maj 2017

Pedagog Göteborg - inspirationssajt för kollegialt lärande


Många städer och kommuner har inspirerande pedagogiska resurssajter för lärare där man hittar artiklar, filmer, goda exempel, kursmaterial och diskussioner (t ex Pedagog Malmö). Meningen är att sprida en delningskultur och främja det kollegiala lärandet. Nu lanseras Pedagog Göteborg, ett initiativ från utbildningssektorn i Göteborgs Stad och med en huvudredaktion på Center för Skolutveckling.

Pedagog Göteborg vänder sig till pedagoger och ledare inom förskola, grundskola och gymnasium. Här presenteras lärande exempel från stadens olika verksamheter, i form av artiklar och filmer. Pedagoger och skolledare kan också medverka som bloggare, och skriver då om specifika teman, exempelvis språkutveckling, som en del i sitt uppdrag. Utöver detta finns ett kalendarium för fortbildning och inspiration.

- Vi hoppas att Pedagog Göteborg ska bli en samlingsplats för alla som är intresserade av att utveckla förskolan och skolan. Ett ställe att hitta inspiration på, lära sig nya saker - och kanske få hjälp att våga pröva nytt, säger Jan Mellgren, verksamhetschef på Center för Skolutveckling.

- Genom att lyfta fram lärande exempel från våra förskolor och skolor vill vi stärka det gemensamma lärandet och underlätta samarbete mellan pedagoger och skolledare. Det är också viktigt att lyfta fram alla de skickliga pedagoger och skolledare som jobbar i våra verksamheter.

Även om du inte arbetar i Göteborg finns det mycket inspiration att hämta från denna och liknande sjater.

Källa: Pressmeddelande från Göteborgs StadMyNewsdesk, Ny webbplats sprider kunskap om undervisning och skolutveckling.

onsdag 10 maj 2017

Framgångsfaktorer för skolans digitalisering

CC0 Public domain on Pexels
Forskningsprojektet Det digitala lärandets möjligheter har pågått i två år och ger nu en lägesrapport med några viktiga lärdomar i ett pressmeddelande från Gleerups, Fem framgångsfaktorer som bidrar till skolans digitalisering. Projektet drivs i samarbete mellan Gleerups, Samsung och Atea Sverige tillsammans med forskarna Åke Grönlund, professor i informatik och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

13 högstadieklasser på fem skolor i Sverige har fått tillgång till kompetensutveckling, teknik och digitala läromedel för att få förutsättningar att genomföra en digitaliseringsprocess.

– Att lyckas med digitaliseringen av skolan handlar om så mycket mer än att dela ut lärplattor. Vi ville se vad som händer när fem olika skolor får de förutsättningar som krävs, med teknik men också stöd i kompetensutveckling och digitala läromedel i en omfattning som inte gjorts tidigare, säger Elin Wallberg, ansvarig för Corporate Citizenship på Samsung Norden.

Det visar sig tydligt att det finns en del utmaningar för skolorna i projektet, men också att de börjar hitta sätt för att anpassa sig efter en mer digital tillvaro. Att ledarskapet är en av nyckelfaktorerna för att lyckas med digitaliseringen är sedan tidigare identifierat i forskningen, men hur man faktiskt leder en digitaliseringsprocess i skolan pratas det mindre om.

– Som rektor måste man ge tid åt förändringsarbetet och visa att det är prioriterat och en tydlig punkt på agendan, annars kommer inte lärarna att välja att digitalisera undervisningen. Det är en alldeles för stor förändringsprocess att driva för en enskild lärare, säger Amelie Wahlström rektor på Vålbergsskolan i Karlstad kommun, en av de fem medverkande skolorna i projektet.

Projektets fem framgångsfaktorer för en lyckad digitaliseringsprocess:
 1. Sätt ett tydligt gemensamt mål och planera hur ni steg för steg tar er dit.
 2. Sätt en tydlig intern projektstruktur med regelbundna avstämningar.
 3. Fördela ansvaret och låt flera medarbetare hjälpa till att driva processen framåt.
 4. Satsa på kollegialt lärande och försök vara ett digitalt föredöme.
 5. Inspireras av andra och uppmärksamma goda exempel.
Källa: Pressmeddelande från GleerupsMyNewsdesk.

tisdag 9 maj 2017

Kartläggning av den svenska edtech-branschen


Edtech (utbildningsteknik) är en av världens snabbast växande branscher med en global marknad värd 252 miljoner dollar. Det finns förstås många svenska företag som skapar innovativa lösningar och nu kommer en kartläggning över den svenska utvecklingen, som sammanfattas i rapporten Svensk EdTech -möjligheter och utmaningar för en bransch i stark tillväxt. Kartläggningen har genomförts av organisationen EdTech Sweden med finansiering av Vinnova och omfattar 75 svenska edtechföretag.

- Syftet med denna kartläggning är att ge en första översikt över marknaden, med de förutsättningar entreprenörer och investerare möter och ta ett första steg att skapa en starkare identitet för den svenska edtech-sektorn. Med målsättning att Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och e ffekter för att skapa goda resultat i hela utbildningssystemet.

Utvecklingen i Sverige är ojämn och svagare än i flera av våra grannländer. Detta beror på bland annat på svag politisk styrning av digitalisering i utbildning samt en brist på investeringar. Men samtidigt visar rapporten att det finns ett växande intresse och ingen brist på entreprenörer och innovativa lösningar.

Den årliga konferensen för den svenska edtechbranschen, EdTech Sweden 2017, äger rum i Stockholm 24 oktober. Mer information om detta kommer senare på Flexspan.

måndag 8 maj 2017

Vizia - skapa interaktiva filmer

Vill du bädda in frågor i en film för att skapa mer interaktivitet? Då kan du ha nytta av verktyget Vizia som låter dig skapa frågor till vilken YouTube-film som helst. Du importerar filmen in i Vizia och sedan kan du lägga in olika typer frågor när som helst i filmen - flervalsfrågor eller öppna frågor. Du kan skapa en inloggning för att se på din version av filmen och då får du se hur dina studenter svarar på frågorna i ett kalkylblad som skapas automatiskt för varje film du lägger in. Du kan därmed se hur alla studenter svarar och planera nästan lektion utefter vad de har haft svårt med.

Titta på denna korta instruktionsfilm (på engelska).

fredag 5 maj 2017

Ramverk för lärarens digitala kompetens

Norska Senter for IKT i utdanningen har tagit fram ett ramverk för att kunna definiera lärarnas professionella digitala kompetenser. Dokumentet ska hjälpa skolledare, lärarutbildare, lärare och lärarstudenter att bedöma kompetensnivån, identifiera kompetensutvecklingsbehov och kvalitetssäkra verksamheten.

- Dette rammeverket er viktig fordi mye forskning viser at profesjonsfaglig digital kompetanse er ganske dårlig ivaretatt i lærerutdanningene og i etterutdanningene av lærere. Det håper vi å endre på, sier seniorrådgiver og en av de ansvarlige for utviklingen av rammeverket, Marijana Kelentrić.

Dokumentet delar upp professionella digitala kompetenser i sju områden:
 1. Grundläggande färdigheter
 2. Skolan i samhället
 3. Etik
 4. Pedagogik och ämnesdidaktik
 5. Ledning av lärprocesser
 6. Samarbete och kommunikation
 7. Förändring och utveckling
Ladda ner ramverket, Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse, som pdf-fil. Här ser du en kort introduktionsfilm.

torsdag 4 maj 2017

Webbinarium om de "onåbara" inom vuxenutbildning

NVL (Nordiska nätverket för vuxnas lärande) arrangerar ett webbinarium, The unreachables in adult education, tisdag 9 maj 09.30-10.30. Webbinariet ingår i det europeiska projektet Let Europe Know.

Ett växande problemområde i alla europeiska länder är antalet människor som saknar grundläggande kompetenser, har slutat skolan utan betyg och står helt utanför arbetsmarknaden. Samtidigt finns det arbetsgivare som inte hittar folk med rätt kompetens. Gästtalaren, Prof. Maurice de Greef, kommer att prata om hur vi kan motverka utanförskap och erbjuda utbildning till de som mest behöver den. 

- But the major issue is that it is still hard to reach these potential learners. Although it seems the case that a lot of inhabitants face serious problems and will benefit adult learning we still don’t have clever solutions to reach them in an easy way. New studies show what most successful ways in reaching vulnerable adults are. Join our webinar to find out what the newest possibilities are in order to reach the vulnerable adults for adult learning? Take the opportunity to improve your daily work and to become successful in reaching the unreachable vulnerable adults for joining adult education.

onsdag 3 maj 2017

Rapport om innovativa undervisningsformer

En ny europeisk rapport kartlägger trender och nya undervisningsformer och ger råd till universitetsledare om strategier och policies. Rapporten, Envisioning Report for Empowering Universities in the uptake of new modes of teaching and learning, har tagits fram av EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) och presenterades 25 april på en EADTU-EU Summit i Bryssel. Rapporten ingår i det pågående projektet Empower.

Rapporten innehåller artiklar av experter och forskare under följande rubriker: Policies och strategier, Design för lärande, Bedömning av lärande, Det digitala biblioteket och Support för dagens studenter. Förhoppningen är att rapporten ska bli en inspirerationskälla till universitetsledningar.

- This is a report by the expert pools of the EMPOWER programme established by EADTU to cover the latest trends and developments in new modes of teaching. New modes of teaching and learning create new opportunities for enhancing the quality of the learning experience in on campus programmes, reaching out to new target groups off campus and offering freely accessible courses nationally or worldwide through the internet. They enhance the quality, visibility and reputation of the institution.

tisdag 2 maj 2017

Allt fler publicerar sina egna böcker

Det finns idag många verktyg som hjälper dig publicera egna e-böcker utan hjälp av ett förlag. I Kungliga Bibliotekets årliga rapport, Nationalbibliografin i siffror 2016, står det att 13% av alla publikationer i Sverige förra året var egna publiceringar (läs även en artikel från Kungliga Biblioteket, Nationalbibliografin i siffror: Många ger ut sina egna böcker).

Årets rapport innehåller för första gången siffror för egenutgivna böcker och man menar att majoriteten av dessa handlar om livsberättelser.

- En tiondel av egenutgivningen är så kallade livsberättelser, till exempel biografier och skönlitteratur som handlar om verkliga personer. Även en tiondel av den totala registrerade utgivningen förra året är livsberättelser.

Antalet katalogiserade tryckta böcker i nationalbibliografin 2016 var 13 237 och av dem var 10% livsberättelser. En ökande trend tydligen. 

måndag 1 maj 2017

Faktaresistens och psykologi

Varför ser vi en ökande polarisering i den politiska debatten med upprörda känslor och anklagelser om "alternativa fakta"? Varför dras vi till idéer som inte bygger på fakta och evidens men i stället grundas bara i känslor och fördomar. En som är väl kvalificerad att ta sig an dessa frågor är Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet. Här intervjuas hon i kanalen Fjärde uppgiften, en webbkanal där du hittar massor av intressanta intervjuer med ledande svenska forskare. Intervjun har rubriken Människans psykologi bidrar till faktaresistens.

- Riktig kunskap är alltså mer efterfrågad än någonsin. Men vad är egentligen kunskap? Det är en fråga som sysselsatt filosofer i alla tider. Åsa Wikforss forskning är just inriktad på kunskapsteori och medvetandefilosofi. I samtalet med Fjärde Uppgiften förklarar hon varför ämnet blivit så aktuellt. En viktig förklaring är genomslaget för sociala medier. Men förnekande av fakta kan också förklaras av människans innersta psykologi, där känslor och fördomar styr mycket av vårt agerande.

Fjärde uppgiften ger ut varje vecka aktuella korta intervjuer med svenska forskare inom humaniora, medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik. Väl värt att följa.

söndag 30 april 2017

Iris - intelligent söktjänst för forskare

Artificiell intelligens ger oss helt nya möjligheter att hitta information på nätet och ett exempel är Iris.AI. Iris är mycket mer än en söktjänst, hon lär sig hela tiden och kan analysera begrepp och teman i en artikel för att sedan hitta andra artiklar med koppling till dessa teman. Först ger du Iris länken till an artikel, sedan identifierar hon artikelns huvudteman och begrepp och föreslår andra artiklar uppdelade per tema. Iris har också analyserat alla TED-föreläsningar och kan även föreslå lämpliga sådana. Iris utvecklar sig hela tiden och genom att använda tjänsten bidrar du till hennes utveckling.

Målet är att Iris ska kunna forska själv och även skriva egna vetenskapliga artiklar. Vill du höra mer om visionen kan du titta på en TEDx-föreläsning av grundaren Anita Schjøll Brede. Läs även en artikel i Tech Crunch, Iris is an AI to help science R&D.

Här kommer en kort introduktionsfilm om hur du kan använda Iris.

lördag 29 april 2017

Google Classroom nu öppen för alla

Google Classroom är en molnbaserad lärplattform som hittills har ingått i tjänstepaketet G Suite for Education, som många skolor använder. Nu kan alla med ett Googlekonto använda Google Classroom enligt en artikel i Digital Trends, Google Classroom opens its doors to one and all. Plattformen integrerar flera kända Googletjänster som Google Drive, G-mail, YouTube, Hangouts och Kalendar. Du kan skapa en kurs med moduler, uppgifter, forum, e-möten, kalendar osv och bjuda in deltagare via g-mail.

Den nya öppna versionen av Google Classroom riktas mest mot lärare som inte har tillgång till en vanlig lärplattform, konsulter, hobbyutbildare eller mindre utbildningsorganisationer. En viktig skillnad är att organisationer som har skrivit avtal med Google utsätts inte för reklam medan den öppna gratis versionen som nu släpps kommer att innehålla vissa reklaminslag. Ingenting är ju gratis!

fredag 28 april 2017

Overleaf - skriv artiklar tillsammans

Om du skriver vetenskapliga artiklar med kollegor kan du ha stor glädje av verktyget Overleaf. Här finns det många färdiga mallar anpassade för vetenskapliga artiklar, avhandlingar, projektrapporter, meritförteckningar, bibliografier mm. Författarna kommer åt texten varifrån som helst med inloggning, kan skriva samtidigt och alla versioner kan sparas. När texten är klar kan den exporteras till olika format och du kan även publicera artikeln själv.

Med gratisversionen kommer du ganska långt men om du behöver mer lagringsutrymme kan ett PRO-konto vara värt pengarna. Här ser du en kort introduktionsfilm.

torsdag 27 april 2017

Flera utbildningar men färre studenter

Bild: Universitets- och högskolerådet (pressmeddelande)
Sveriges universitet och högskolor har utökat sitt program- och kursutbud men färre studenter söker. Detta framgår av en ny rapport från Universitets- och högskolerådet (UHR), enligt ett pressmeddelande, Fler utbildningar men färre sökande till högskolan. Rapporten innehåller statistik om alla sökande till högre utbildning hösten 2017 och jämför siffrorna med antagningsomgången till hösten 2016.

Universitet och högskolor erbjuder en procent fler kurser och 0,3 procent fler program jämfört med förra hösten. Samtidigt minskar antalet sök­ande till högskoleutbild­ningar med 2,3 procent jämfört med hösten 2016. Nedgången beror till stor del på att gruppen sökande som är högst 24 år gamla minskar med sex procent samtidigt som den rådande konjunkturen ger goda möjligheter till arbete för unga.

Antal sökande minskar mellan en halv och sju procent. Nedången är störst för sjuk­sköterskeutbildningar, då några universitet och högskolor nu har separat antagning till specialistsjuksköterskeutbildningar. Utvecklingen av antalet sökande till sjuksköterske­utbildningar mellan hösten 2016 och hösten 2017 är därför svår att bedöma.


Ladda ner rapporten som pdf-fil: Antagning till högre utbildning höstterminen 2017

onsdag 26 april 2017

Europeisk rapport om öppna lärresurser för nyanlända

Utbildning är nyckeln till integrering och vägen in i arbetsmarknaden för nyanlända i Europa men många vet inte hur de kan komma igång. Det finns dock många initiativ som skapar öppna lärresurser och MOOCs som hjälper nyanlända lära sig landets språk och orientera sig i det nya samhället. Flera universitet erbjuder kurser och stipendier men når bara en bråkdel av målgruppen.

EU-Kommissionens Joint Research Centre har nu kartlagt alla projekt och initiativ som erbjuder olika former av öppen utbildning för nyanlända i en ny rapport, enligt en artikel på Open Education EuropaFree Digital Learning Opportunities for Migrants and Refugees.

- In order to assess the extent to which MOOCs and other free digital learning offers, such as mobile learning, are effective and efficient ways of developing the skills needed by migrants and refugees, the European Commission’s Joint Research Centre conducted a research project in the second half of 2016 in collaboration with external experts. The study included a literature review, a mapping of relevant initiatives, and the results of twenty-five interviews with key informants from ten different FDL initiatives and four focus groups with thirty-nine migrants/refugees, in different situations and with different profiles.

Rapporten identifierar brister, behov och utvecklingsområden, framför allt inom områden som språkutbildning, certifiering, validering, kvalitetssäkring och hållbarhet. Den efterlyser mer forskning om nyanländas utbildningsbehov, i synnerhet inom vuxenutbildning, och om hur nyanlända verkligen använder digitala lärresurser och nätbaserade kurser.

Ladda ner rapporten som pdf-fil.