lördag 21 oktober 2017

Verktyg för ökad tillgänglighet

Hur tillgängliga är våra webbplatser och lärplattformar? Mats Brenner (Högskolan i Gävle) har gjort en bra genomgång av verktyg som kan öka tillgänglighet i våra digitala lärmiljöer. Presentationen (nedan) var ett bidrag till konferensen INCLUDE 2017 i Gävle 17-19 oktober. Här hittar du länkar till bland annat:
 • Testverktyg som testar webbsajters tillgänglighet, t ex WAVE
 • Testa hastigheten på din mobilanpassade webbplats
 • Testa tillgänglighet i Microsoft Office dokument
 • Textning av filmer med Amara
 • Testa din lärplattforms tillgänglighet
 • Skapa ljudfiler av text, t ex Acapela Box
Klicka dig genom bildspelet och alla länkar är klickbara.


fredag 20 oktober 2017

Svenskarna och internet 2017

CC BY Some rights reserved by IIS
Den årliga rapporten, Svenskarna och Internet, innehåller statistik och analyser av våra internetvanor under det senaste året. Årets rapport visar att 94% av befolkningen använder internet på något sätt och 85% kommer åt internet via mobilen. Undersökningen har gjorts varje år sedan 2000 och ger nu ett mycket bra statistiskt underlag för vidare forskning.

Några intressanta fakta från årets rapport:

 • Barns användning av internet fortsätter att växa. Redan vid två års ålder har hela 79% tillgång till nätet.
 • Cirka 80% av befolkningen använder sociala medier och Facebook är fortfarande i topp med 79%
 • Över hälften av alla över 76 år använder internet idag.
 • Cirka hälften av alla internetanvändare betalar för musik och film. De som är under 25 är mer villiga att betala än de äldre.
 • De yngre är mer källkritiska än de äldre och över 70% av de yngre säger att de har fått någon form av undervisning i källkritik.
 • Att söka bostad på nätet har blivit normen - två tredjedelar av svenska internetanvändare gör det
 • 98% av alla 11-åringar har egen mobil
 • 64% använder intenet för att jobba hemma

Källa: Pressmeddelande från Internetstiftelsen i Sverige (IIS), Svenskarnas internetvanor i rapporten Svenskarna och internet 2017.

torsdag 19 oktober 2017

Vägen mot öppen tillgång till forskningsresultat

Bild: Kungliga Biblioteket
Kungliga Biblioteket (KB) har fått ett uppdrag från regeringen att samordna omställningen till öppen tillgång (Open Access) så att forskningsresultat är öppet tillgängliga direkt vid publicering. Nyligen samlades representanter från landets lärosäten på KB för en inspirationsdag kring vägen mot öppen tillgång, enligt en artikel från KB, Öppet tillgängliga forskningsresultat är ett gemensamt ansvar. Enligt regeringens forskningsproposition (2016) ska öppen tillgång bli normen inom tio år och forskningsartiklar som ligger bakom betalväggar vara undantag.

KB har nu startat fem utredningar med representanter från svenska forskningsfinansiärer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), forskarsamhället och KB.
 • Meriterings- och medelstilldelningssystemet kontra incitament för öppen tillgång
 • Finansiering av omställningen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem
 • Öppen tillgång till böcker
 • Ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som omvandlas till öppen tillgång
 • Uppföljning av krav på öppen tillgång
Utredningarna ska presentera förslag på nationella lösningar inom respektive områden.

Alla inspelade föreläsningar från inspirationsdagen kommer att publiceras på KB:s YouTube kanal inom kort.

Mer information om konferensen.

onsdag 18 oktober 2017

Mattecoach på nätet

Mattecoach på nätet är en nätbaserad tjänst som erbjuder gratis läxhjälp för elever från årskurs 6 och uppåt. Tjänsten bemannas av lärarstudenter som har studerat matematik, matematikdidaktik eller pedagogik och genom Mattecoach får de därmed praktisk erfarenhet av att handleda elever via nätet. Studenternas arbete för Mattecoachen ingår dessutom i deras kursarbete. Eleverna kan vara anonyma och via en chatt kan de be om hjälp med en viss uppgift. Sedan kan eleven och läraren dela en whiteboard och kan gå genom olika exempel tillsammans.

- Hos Mattecoach på nätet får du kostnadsfri läxhjälp i matematik av lärarstudenter. Du kan vara helt anonym och får hjälp med allt från enkla räkneuppgifter till svåra integraler. Vi har nästan alla matteböcker som används i skolorna så vi kan enkelt se vilken uppgift du undrar över.

Mattecoach har utvecklats genom ett samarbeta mellan KTHStockholms universitetLinköpings universitet och Göteborgs universitet. Tjänsten är tillgänglig måndag till torsdag 17:00-20:00.

tisdag 17 oktober 2017

European Distance Learning Week - webbinarier från EDEN

EDEN (European Distance and E-Learning Network) arrangerar en serie intressanta webbinarier som ett bidrag till European Distance Learning Week 2017, 6-10 november.

Här får du träffa flera av de främsta experterna inom distansutbildning och varje dag under veckan bjuder på ett nytt tema. Alla webbinarier är kostnadsfria men du ska först registrera dig till de sessioner som intresserar dig.
 • The Challenges and Opportunities of Innovation - måndag 6 nov, 13.00 - 14.30 CET
 • Perspectives on Open Education - tisdag 7 nov, 13.00 - 14.30 CET
 • Designing Learning Spaces in Open and Distance Learning - onsdag 8 nov, 13:00-14:30 CET
 • Re-considering Access, Quality and Flexibility of Education - torsdag 9 nov, 13:00-14:30 CET
 • International Experiences with OER - fredag 10 nov, 13:00-14:30 CET

torsdag 12 oktober 2017

Digitala färdigheter - ny internationell rapport

UNESCO och ITU:s Broadband Commission for sustainable Development har tagit fram en ny internationell rapport med strategier och förslag på hur regeringar, myndigheter och näringslivet kan samarbeta för att främja digitala färdigheter och delaktighet för hela samhället samt bygga bort digitala klyftor: Working Group on Education: Digital skills for life and work.

Rapporten betonar nationell och internationell samordning och samarbete för att garantera att alla har möjlighet att dra nytta av digitalisering. Utvecklingen hittills har drivits av kommersiella intressen och rapporten menar att myndigheter och statliga organisationer måste också ta sitt ansvar med flera gemensamma initiativ mellan de offentliga och privata sektorerna.

När det gäller utbildning vill rapporten se en bättre blanding mellan traditionella och digitala former, större möjligheter att erkänna icke-formell utbildning, en utökad satsning på öppna lärresurser och öppna utbildningsformer, samordnade nationella kompetensutvecklingssatsningar för lärare och forskning för att skapa evidensbaserade underlag för utvecklingen.

Ladda ner rapporten som pdf-fil.

onsdag 11 oktober 2017

Ny europeisk kartläggning av MOOC-strategier

CC BY Some rights reserved by EADTU
Cirka 40% av alla europeiska lärosäten erbjuder storskaliga öppna nätkurser (MOOCs) eller planerar att göra så, och MOOC-utvecklingen i Europa är starkare än i Nordamerika. Detta framgår av en stor undersökning av europeiska lärosätens MOOC-strategier, MOOC strategies of European institutions, som har tagits fram av organisationen EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) i samarbete med projektet MOONLITE. Rapporten ger en mycket bra bild av MOOC-utvecklingen i Europa och visar hur den skiljer sig från utvecklingen i USA. Bland annat ser man följande trender:

 • Majoriteten av europeiska MOOCs ges utanför de stora aktörernas plattformar (t ex Coursera, EdX). Egna eller regionala plattformar används i stället.
 • De viktigaste skälen för att satsa på MOOCs är att profilera lärosätet och att främja flexibilitet och innovation. 
 • Majoriteten anser att MOOCs ska användas för att nå grupper som inte normalt har tillgång till högre utbildning. De är positiva till utökat samarbete med hjälporganisationer och andra aktörer för att ge stöd till dessa grupper.
 • Allt fler lärosäten erbjuder möjligheten att få högskolepoäng för MOOCs, efter godkänd examinationsmoment.
 • Det finns ett stort intresse att skapa MOOCs i samarbete med andra lärosäten både regionalt och internationellt.
 • Många vill se mer europeisk samordning och gemensamma strategier.

Referens
Jansen, D. & Konings, L. (2017) MOOC Strategies of European Institutions. Status report based on a mapping survey conducted in November 2016 – February 2017. EADTU. Retrieved from http://eadtu.eu/documents/Publications/OEenM/MOOC_Strategies_of_European_Institutions.pdf

tisdag 10 oktober 2017

TCO kräver breddat uppdrag till högskolan

CC0 public domain on Pexels
En debattartikel av Eva Nordmark, ordförande TCO, i Sundsvalls TidningPlugga på jobbet för en säkrare framtid – men staten måste ta ett större ansvar, lyfter fram behövet av en utökad satsning på distansutbildning i landet. Enligt en TCO undersökning kommer nio ut av tio anställda att behöva någon slags kompetensutveckling inom de närmaste fem åren. Långt ifrån alla får denna utveckling under betald arbetstid och då krävs egna initiativ och en hel del fritid. För att möta efterfrågan på kompetensutveckling behöver landets lärosäten ett breddat uppdrag att erbjuda flera distansutbildningar på deltid.

- Lösningen på detta stavas flexibilitet. Kombinationen av jobb och studier är attraktiv och med fler distansutbildningar och kortare kurser på deltid och kvällstid kan fler lägga till vidareutbildning som en viktig pusselbit i vardagen. En annan viktig del i detta är de kommunala lärcentran som finns runt om i Sverige.

Regeringen har lovat en satsning på kommunala lärcentra under de kommande åren men det räcker inte, menar Eva Nordmark. Högskolan måste få nya möjligheter att tillgodose behoven genom ett nytt resurstilldelningssystem, nya antagningsmöjligheter och flexiblare utbildningsformer.

- Om regeringen menar allvar med utbildningssatsningar är det läge att tydliggöra också den högre utbildningens ansvar för att tillgodose de yrkesverksammas behov av vidareutbildning och kompetensutveckling. Ett omställningsuppdrag till högskolan och en politik för att öka tillgången till högre utbildning i hela landet skulle ge bättre möjligheter till utveckling i arbetslivet och bidra till ett ökat välstånd och en bättre välfärd.

måndag 9 oktober 2017

Smartify - app som känner igen konstverk

Om du ser ett känt konstverk och vill veta mer om den finns det nu en app som hjälper dig. Smartify känner igen konstverk och ger dig mer information direkt i mobilen. Appen har utvecklats i samarbete med cirka 25 stora muséer runt om i världen (t ex Rijksmuseum Amsterdam, Hermitage St Petersburg, Metropolitan Museum New York, National Gallery London) och flera lär vara på gång. För att vara med måste muséet se till att alla upphovsrättsliga frågor är lösta så att appen kan fungera på galleriet. Appen tar inga bilder på konstverk, bara scannar tavlan och ger kompletterande information.

- We know that the use of phones in museums is still controversial. So we use the latest technologies and simple design to create a non-intrusive experience. Our ambition is to re-frame the use of smartphones as engagement rather than distraction, and to help museums build new audiences and revenue streams.

Appen är gratis att ladda ner från antingen Apple App Store eller Google Play. Här kommer en introduktionsfilm.

fredag 6 oktober 2017

Sveriges hetaste bolag inom utbildningsteknologi

Den svenska edtechmarknaden (edtech = utbildningsteknologi) börjar mogna och det finns flera spännande företag som gör intryck internationellt, enligt en artikel i nättidningen DiGITAL, 10 av Sveriges hetaste edtechbolag just nu. Tidningen lyfter fram tio företag som går starkt framåt just nu, till exempel:
 • Lexplore: verktyg som kan upptäcka dyslexi genom att analysera ögonrörelser.
 • Soundtrap: en molnbaserad musikstudio där flera kan skapa musik i realtid via nätet
 • Coursio: en plattform där du kan skapa och genomföra nätkurser, även som privatperson.
 • Digiexam: skriva prov och tentamen digitalt med automatisk rättning
 • Schoolido: lärplattform för skolor med fokus på individualiserat lärande.
Se flera edtech företag i artikeln eller läs mer om utvecklingen i rapporten The Swedish edtech report 2017.

Här ser du en introduktion till Soundtrap - skapa musik tillsammans.

torsdag 5 oktober 2017

MOOC om fantasilitteratur från Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet släpper nu sin första MOOC (Massive open online course) med titeln Fantastic fiction and where to find it. Kursen handlar om fantasilitteratur, ett område som intresserar väldigt många, såväl barn som vuxna. Kursen ger dig en introduktion till området, dess olika förgreningar (barnfantasi, feministfantasi, skräckfantasi, tidsresefantasi) samt verktyg för att kritiskt analysera texterna. Som alla MOOCs är kursen gratis och det finns inga förkunskapskrav bortsett från ett brinnande intresse för ämnet och en nyfiken inställning.

- Fantasy literature as a genre is growing and not only are we seeing a variety of texts in the genre, but also an increased discussion about literature that contains fantastical elements. This course deals with various aspects of fantasy literature: time-travelling fantasy, children’s fantasy, feminist fantasy and horror and fantasy. The course aims not only to give a thorough introduction to fantasy literature, but also to present different aspects of the genre to show how diverse the genre is and at the same time, present tools to critically read its texts.

Kursen ges i plattformen Canvas.net och den första omgången går 16 oktober till 28 november. Här ser du introduktionsfilmen.Film: CC BY-NC-SA Some rights reserved by Linnéuniversitetet

onsdag 4 oktober 2017

Konferens om fusk


Universitets- och Högskolerådet (UHR) arrangerar en konferens, En högskola fri från studentfusk, 10 november vid Stockholms universitet. Ämnet har fått omfattande mediebevakning under de senaste åren med rapporter om organiserad fusk i högskoleprovet och många fall av plagiering i uppsatser. Konferensen kommer att diskutera erfarenheter av när personer försökt vilseleda vid examination, antagning, högskoleprov, tillgodoräknande och bedömning av utbildning med hjälp av expertföreläsare, seminarier och paneldebatt.

Konferensen vänder sig till tjänsteman som arbetar med disciplinärenden, antagning, högskoleprovet, tillgodoräknanden och bedömning av utbildning. Konferensavgiften är 600 kr per person och detta inkluderar frukost, lunch och fika.

tisdag 3 oktober 2017

Virtuell mobilitet med COIL

Även om många studenter åker på internationella utbytesresor och studiebesök, är det långt ifrån alla som får en sådan möjlighet. Men alla kan delta i internationella kurser och utbyte via digitala medier på nätet och en metod för detta heter COIL (Collaborative Online International Learning) enligt en artikel av Jon RubinInternationalizing Online Education through COIL. Det finns ett internationellt nätverk av lärosäten som samarbetar kring COIL-kurser. Principen är oftast att två universitet kommer överens om en gemensam nätkurs där studenter från de deltagande lärosätena samarbetar och får internationell erfarenhet utan att behöva åka utomlands. En viktig del av alla COIL-kurser är att lära sig samarbeta i internationella och multi-kulturella grupper; en viktig färdighet för dagens arbetsmarknad inte minst.

- COIL is not a technology, or a technology platform, but is a new approach to teaching and learning which provides faculty and students the ability to communicate directly and immediately with their peers far away. The COIL approach is to link a class in one country with another in a different cultural space, usually at a university abroad. The classes may be totally online or in a blended format with face-to-face sessions taking place at either or both schools while collaborative work between the groups takes place online.

Läs mer om COIL (State University of New York)
Titta på denna film med studenterfarenheter från en COIL-kurs.

måndag 2 oktober 2017

Appar som stöd


Surfplattor används idag i många skolor men en del elever behöver extra stöd för att kunna använda dem på bästa sätt. Guiden Appar som stöd har en bra samling appar (till både plattor och mobiler) som ger stöd till elever med tal- och skrivsvårigheter samt kompenserar och stödjer förmågan att  planera och organisera vardagsaktiviteter.

- För den som har svårt att kommunicera finns idag många lösningar att välja mellan, och surfplattor och appar blir allt vanligare. Ibland är det svårt att veta vilka appar som passar för olika behov, på vilket sätt man bäst kan använda dem och hur man kan göra surfplattorna tillgängliga.

I guiden finns appar för Android, iOS och Windows under de övergripande rubrikerna tid och planering, kommunikation och tillbehör. Hittar du inte en av dina favoriter får du själv lägga till den om du först har skapat ett konto. Appar som stöd har tagits fram av DART Kommunikations- och resurscenter i Göteborg

söndag 1 oktober 2017

Webbinarium om språkappar för flyktingar


Det europeiska projektet MOONLITE arrangerar ytterligare ett webbinarium om hur öppen utbildning används för att hjälpa flyktingar in i högre utbildning och arbetsmarknaden. Denna gång är språkinlärning i fokus och framför allt innovativa appar som erbjuder övningar i både hör- och läsförståelse för såväl nybörjare som de som läser SFI. eller motsvarande.

Webinariet, Language learning apps and MOOCs for refugees, äger rum onsdag 25 oktober 15.00 - 16.00. Frågan som kommer att diskuteras är om appar och öppna nätkurser kan erbjuda tillräckligt bra språkutbildning för flyktingar och vilka ytterligare stödåtgärdar som behövs. Under webbinariet kommmer du att träffa Agnes Kukulska Hulme (Professor of Learning Technology and Communication, Open University, UK) och Timothy Read (Senior Lecturer, Department of Computer Languages and Systems, UNED, Spain).

Webbinariet arrangeras i samarbete med EDEN (European Distance and E-learning Network), NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) och ITHU (Nätverket för IT inom högre utbildning).

Mer information och länk till registrering.

Recap - skapa klassdiskussioner med video

Med Recap kan du som lärare skapa en sluten diskussionsplats där elever/studenter kan svara på dina frågor eller visa hur mycket de har förstått av en lektion. Dessutom kan alla välja om de ska svara med text eller med en kort videoinspelning på sin mobil eller platta. Det kan användas i slutet av en lektion för återkoppling eller som läxor som läraren kan introducera med en egen video och länkar till bakgrundsläsning. Ett utmärkt sätt att se till att alla i klassen kommer till tals och ett bra verktyg för formativ bedömning.

Recap finns som app för både Android och Apple och kan integreras med flera lärplattformar t ex Blackboard, Canvas, Google Classroom och Edmodo.

onsdag 27 september 2017

Digitalisering och flexibelt lärande - SVERDs höstkonferens

SVERDs höstkonferens med tema Digitalisering och flexibelt lärande äger rum fredag 13 oktober 10.00 - 16.00. Under konferensen kommer årets vinnare av Boldic Award att koras.

Bland talarna i år finns Johan Winsborn (Almega Utbildningsföretagen), Digitaliseringen är inte valbar, Anna Carlsson (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL),  Skola och lärande i en digital värld, och Mats Brenner (Högskolan i Gävle), Digital examination.
Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm (T-bana Slussen).

Mer information och anmälan.

tisdag 26 september 2017

Mobiler i klassrummet - ny avhandling


Mobiler i klassrummet är en återkommande debattfråga som alltid får mycket medieuppmärksamhet och skapar en hel heta känslor. Men hur ser verkligheten ut i klassrummet och är mobiler egentligen bara störande element eller kan de bidra till lärande? Det är ämnet för en ny avhandling av Torbjörn Ott vid Göteborgs universitet, enligt en artikel i Forskning.se, Smarta telefoner utmanar lärarens roll i klassrummet. Det kan tyckas konstigt att så många skolor ger sina elever plattor eller datorer men inte ser att elevernas mobiler kan ofta fylla samma funktion. Kanske för att mobilen inte kan kontrolleras av skolan på samma sätt. Enligt Torbjörn Ott:

- Mobiltelefoner i skolan utmanar skolans monopol på att tillhandahålla teknologi som används för lärande. Det skapar problem eftersom skolan då inte kan ha inflytande på hur teknologin ska användas. Även om lärare inte uppmuntrats att stödja elevers användning av mobiltelefoner i sin undervisning visar min avhandling att elever och lärare ändå använder telefonerna som en resurs i skolan.

Avhandlingen visar att i många klassrum används mobilerna för att räkna, slå upp ord, diskutera uppgifter osv. Dessutom använder många lärare sina mobiler i klassrumssammanhang, till exempel för att skapa interaktivitet via quizzar. 

Läs avhandlingen: Mobile phones in school: From disturbing objects to infrastructure for learning.

måndag 25 september 2017

Barn, unga och dold reklam - ny bok


Barn och ungdomar utsetts för alltmer sofistikerad marknadsföring och dolda reklam, ofta i form av populära personer i sociala medier som rekommenderar olika produkter. En ny bok, Marknadsmässig kurragömmalek? Barn, unga och dold reklam, som ges ut i samarbete mellan Nordicom och Statens medieråd, diskuterar detta utifrån olika perspektiv: forskarens, journalistens, branschens och barnens. Boken lanseras denna vecka under Mediedagarna i Göteborg men du kan också ladda ner den gartis som pdf-fil (se nedan).

Barn är ofta trötta på vanliga reklam men har svårt att upptäcka de dolda budskapen som finns i sociala medier. Enligt ett pressmeddelande från Statens Medieråd, Syftet med dagens reklam är att uppfattas som allt annat… än just reklam!

En typ av dold marknadsföring som växer kraftigt är den som sker via en social medieprofil där innehållet är mer personligt än redaktionellt.
- Mellan 2015 och 2016 ökade influencer marketing med 40 procent. Innehållet ska upplevas som någons personliga rekommendation, vilket gör det svårt att uppfatta som marknadsföring, säger Ulf Dalquist, forskningschef vid Statens medieråd.


Ladda ner antologin i pdf-format: Marknadsmässig kurragömmalek? Barn, unga och dold reklam

lördag 23 september 2017

Gratis e-möten med Webroom

Webroom är ett gratis och enkelt e-mötesverktyg med video, ljud och chatt samt kollaborativ whiteboard, skärmdelning och fildelning. Du kan också skapa flera rum för grupparbete. Att starta ett möte är enkelt - du loggar in, skapar ett nytt möte och sedan bjuder du in dina kollegor via e-post och de kommer direkt in i rummet. Tjänsten fungerar i Chrome eller Firefox.

Webroom verkar vara ett utmärkt alternativ för grupparbete, projektmöten och återkoppling. Det som saknas är möjlighet till inspelning.

fredag 22 september 2017

SUNETdagarna och ITHUs höstmöte


SUNET (Swedish University computer Network) ordnar sin höstkonferens på KTH i Stockholm 16-19 oktober. Konferensen riktar sig mot alla som arbetar med IT-frågor vid svenska lärosäten och programmet innehåller många föreläsningar och workshops. Temat för konferensen är verktyg för samverkan.

- Ämnen som dyker upp under föreläsningarna är bland annat molnlagring och datasäkerhet, MSB och FRA och för er som inte kommit igång med PGP finns här möjligheten att skapa nycklar och lära sig mera.

Vi kommer även att få färska nyheter från WiFi-världen och en uppdatering om vad som händer på WLAN fronten. Dessutom kommer Dianne Scholl, som är chefsutvecklare på Roaring Penguin, att prata om hur vi bekämpar spam.Samtidigt har ITHU (Nätverket för IT inom högre utbildning) sitt eget höstmöte 16-17 oktober på samma ställe, integrerat med Sunetdagarna. Målgruppen är främst IKT-pedagoger. Frågor som kommer att behandlas är samarbete, informationssäkerhet, integrationer samt stöd och utbildning. Dessutom får du delta i stafettdialoger om ”ny teknik för ny pedagogik”.

ITHU-mötet innehåller bland annat:
 • Säkerhet kring LMS och kringliggande system. LIS – ledningssystem för informationssäkerhet
 • Sunet’s utbildningsstödjande tjänster och vilken support och utbildning som kommer att erbjudas på dessa
 • Stefan Hrastinski, professor och chef för avdelningen Teknik för lärande kommer att delta
 • Stafettdialoger kommer att ske tisdag eftermiddag där era aktuella frågor från lärosätena har möjlighet att få gehör

torsdag 21 september 2017

Öppen nätkurs i validering

Skolverket erbjuder en gratis öppen nätkurs, Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion, för alla som arbetar med vägledning, antagning och bedömning av kompetens. Syftet med utbildningen är att öka din kompetens att kartlägga och bedöma individers kompetens och under kursen får du flera praktiska verktyg som ger stöd i valideringsprocessen. Du kan följa kursen helt i din egen takt och du kommer att arbeta med verklighetsnära fallstudier.

- Följ fyra individer som på olika sätt behöver validering för att komma vidare i sina yrkesroller. Utbildningen är uppbyggd kring olika scenarier med filmer, teorier och praktiska moment. Under utbildningen får du, som arbetar med antagning, kartläggning, bedömning eller vägledning, en helhetsbild av validering och möjlighet att fördjupa dig i kartläggnings- och bedömningsarbetet. Du får även en bild av olika sammanhang där verktyget validering kan användas och vilka bedömningsgrunder som är mest lämpliga inom olika sektorer.

tisdag 19 september 2017

Nitusdagarna - konferens om lärcentra och högre utbildning

Organisationen för kommunala lärcentra, NITUS, arrangerar sin höstkonferens vid Umeå universitet 21-22 november.

På programmet står bland annat:
 • Få information om tre lärosätens (Umeå, Luleå tekniska, och Mittuniversitetet) syn på tillgänglig högre utbildning
 • Möta ansvariga för några olika utbildningsprogram som har upplägg för att kunna läsas utanför campus 
 • Besöka Learning Space UB och Vardagsrummet – för inspiration till rum för lärande
 • Ta del av forskning kring distans-, flexibla- och utlokaliserade utbildningar
 • Möta representanter från kompetensplattformarna i Norrbotten och Västerbotten
Programmet och anmälningsformuläret är inte helt klara än men publiceras inom kort.

lördag 16 september 2017

Peergrade - verktyg för studentåterkoppling

Peergrade är ett nätbaserat verktyg för att organisera återkoppling på inlämningsuppgifter mellan studenter. Principen är att läraren ger en inlämningsuppgift och specificerar bedömningskriterierna som studenterna ska använda när de ger återkoppling på varandras arbete. Studenterna lämnar in sina uppgifter i Peergrade och systemet sedan fördelar uppgifterna så att varje student får bedöma någon annans arbete efter gällande kriterier. Läraren får sedan en översiktsrapport om processen med statistik och kan sedan gör egna bedömningar. Peergrade kan dessutom integreras i de flesta lärplattformar som t ex Moodle, Canvas, Blackboard, Its learning.

Peergrade är gratis i sin basform men det finns så klart en betalversion med högre lagringskapacitet osv. Titta på filmen för en kort introduktion.

fredag 15 september 2017

Proposition om digitalisering av nationella prov

De nationella proven i skolan ska digitaliseras. Det aviserar regeringen i propositionen Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala, som nu överlämnas till riksdagen. Syftet är ökad likvärdighet i betygssystemet och en effektivare hantering av de nationella proven.

För att öka likvärdigheten i betygssättningen föreslår regeringen att resultatet på nationella prov särskilt ska beaktas vid betygssättning.

Regeringen bedömer också att de nationella proven och bedömningsstöden ska digitaliseras. Digitaliseringen ska göra att hanteringen av kunskapsbedömning och betygssättning blir mer effektiv, vilket i sin tur minskar lärarnas arbetsbörda och frigör mer tid till undervisning. Som ett första steg bör uppsatser och andra uppgifter som prövar skriftlig framställning göras på dator.

Regeringen bedömer vidare att de nationella proven ska avidentifieras och att någon annan än den undervisande läraren ska bedöma elevernas provlösningar.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 29 juni 2018. Det första steget är att uppsatsdelarna i nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska skrivs på dator redan från och med höstterminen 2018.

– Digitalisering av de nationella proven är en viktig och efterlängtad modernisering. Vi stärker också likvärdigheten i betygssättningen. Förslagen kommer att ge mer rättsäkerhet för eleverna och minskad administrativ börda för lärarna, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

torsdag 14 september 2017

Öppna lärresurser - ny internationell rapport

CC BY Some rights reserved by Commonwealth of learning
Organisationen Commonwealth of Learning, i samarbete med UNESCO, den slovenska regeringen och med stöd av Hewlett Foundation har tagit fram en kartläggning och analys av den globala utvecklingen inom öppna lärresurser (Open Educational Resources, OER). OER Global Report 2017 är resultatet av två globala undersökningar samt flera regionala samråd under det senaste året.

Enligt Professor Asha Kanwar (COL President):

- The report is a rich source of information that will help shape our strategies and approaches to mainstreaming OER in the future. There has been growing interest in OER since the 2012 Paris OER Declaration. Many more countries are now considering the development and adoption of OER policies.

Kopplat till rapporten finns en handlingsplan för myndigheter och utbildningsorganisationer som ger konkreta förslag om hur öppna lärresurser kan integreras i den ordinarie verksamheten, Open Educational Resources: From Commitment to Action

Ladda ner rapporterna som pdf-filer: 

onsdag 13 september 2017

Norsk digitaliseringsstrategi för högre utbildning

Norska Kunnskapsdepartementet (motsv Utbildningsdepartementet i Sverige) har publicerat en digitaliseringsstrategi för högre utbildning, enligt en nyhet från Norgesuniversitetet, Ny strategi for digitalisering i høyere utdanning. Strategin är mycket ambitiös och omfattar rekommendationer för studenter, lärare, forskare, ledare på alla nivåer samt data, infrastruktur och administrativa systemer. Stor vikt läggs på kompetensutveckling för lärare:

- For lærerne, altså alle som underviser i høyere utdanning, legges det vekt på at de skal ha utdanningsfaglig kompetanse til å lede læringsarbeid i digitale omgivelser og et bredt tilbud av digitalt støttede metoder for planlegging og gjennomføring av utdanningen samt samspill med studenter og kolleger.

Ett nytt nationellt organ ska skapas för att främja kvalitetsutveckling i högre utbildning och såväl Norgesuniversitetet som Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) kommer att ingå i det nya organet.

måndag 11 september 2017

Verktyg för kollaborativa tankekartor och diagram

Det finns flera bra verktyg för att skapa tankekartor (mindmaps) och diagram tillsammans med kollegor. Två bra verktyg heter  Cacoo och XMind som hjälper dig och dina kollegor skapa färgrika diagram, flödesschema och tankekartor. Allt lagras i molnet och tidigare versioner sparas automatiskt men du kan förstås även ladda ner dina diagram. Bägge verktyg innehåller många mallar så du kan skapa proffsiga bilder direkt. XMind kan även skapa Ganttdiagram för projektplanering.

Jag har tidigare tipsat om andra verktyg inom samma område: Mindmeister, Popplet och Coggle.

Titta på introduktionsfilmer för Cacoo och XMind.fredag 8 september 2017

Regeringen satsar på lärcentra i budgetpropositionen


Regeringens budgetproposition innehåller en tydlig satsning på kommunala lärcentra. Det innebär 50 miljoner kronor 2018 och sedan 70 miljoner kronor årligen som betalas som statsbidrag till kommuner för att etablera och utveckla lärcentra. Lärcentra ska ge stöd för lärande på hemmaplan och erbjuda tillgång till olika utbildningsnivåer från komvux till högskola. Lärcentra ska erbjuda en mötesplats för studerande där de får råd, stöd och framför allt ett socialt sammanhang i sina studier.

- Människor ska kunna utvecklas och deras kompetens ska kunna svara upp mot efterfrågan på arbetsmarknaden. För att det ska vara möjligt behövs en bra pedagogisk infrastruktur, och ett utbud av utbildningar som är anpassade till arbetsmarknadsbehovet och efterfrågan från vuxna studerande. Tillgång till utbildning nära individen, såsom lärcentra, behöver därför främjas.

Läs nyheten från Regeringskansliet, Lärcentra för livslångt lärande i hela landet.

torsdag 7 september 2017

"Molntjänster är inte neutrala" - ny avhandling


Molntjänster, där tjänsten är webbaserad i stället för att ligga på din dators hårddisk, används av allt fler organisationer inom utbildning. Tjänster som Google Suite for Education, Dropbox och iCloud används flitigt och ses av många som en självklarhet. Men en ny avhandling, Cloudy talks: Exploring accounts about cloud computing, av Maria Lindh (Högskolan i Borås) ifrågasätter molntjänsternas image som neutrala lagringsplatser. Det finns också starka kommersiella intressen.

Problemet är att molntjänsterna tillhör stora företag som tjänar pengar på reklamintäkter och att användarnas data samlas och analyseras. Molntjänster ger skolor och lärare tillgång till verktyg och lagringsmöjligheter som inte skulle vara möjliga på lokal nivå och prislappen är oftast gratis. Samtidigt varnar Maria i en intervju med Biblioteksbladet att många har anammat molntjänster utan närmare granskning.

- Så varför är vi då så okritiska när det kommer till molntjänsterna? Maria Lindh menar att det delvis handlar om rädslan att halka efter, bli omsprungen, oavsett om man är privatperson eller en skolorganisation. I Googles PR-material har utility-retoriken den senaste tiden fått lämna rum för ett annat spår: molntjänsterna ska nu ”revolutionera” våra liv. Och vem vill missa det?

tisdag 5 september 2017

Internetdagarna 2017


Konferensen Internetdagarna 2017 äger rum på Stockholm Waterfront 20-21 november. Konferensen är en viktig mötesplats för alla som arbetar med internet och självklart finns det en hel del för lärare och utbildningsledare. Konferensen hålls för 18:e året i rad och det omfattande programmet innehåller både spännande internationella huvudtalare och många parallella sessioner, bland annat Vad innebär digital kompetens i skolan? Skolans digitala infrastruktur, Fake news, filterbubblor och fakta som försvann, 10 år med sociala medier, Digitalt först - hur utvecklar vi digitalt sen? Se hela programmet.

Om du anmäler dig före 30 september får du ett rabatterat pris på 1000 kr per dag, annars kostar biljetterna 1250 kr per dag.

måndag 4 september 2017

Elever tränar källkritik

Under veckan har cirka 11 000 högstadie- och gymnasieelever arbetat med kritisk granskning av sina nyhetsflöden, enligt ett reportage av SR Vetenskapsradion, Skolelever lär sig källkritik och visar hur falska nyheter sprids. Eleverna väljer ut nyheter som de ser under veckan i olika sociala medier och sedan undersöker nyheternas trovärdighet genom att leta efter bevis i andra källor och titta närmare på avsändarens bakgrund. Initiativet ingår i ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet och elevernas arbete kommer att analyseras.

- Veckans övningar handlar alltså inte bara om att ungdomar ska träna sig i att granska nyheter kritiskt. Det handlar också om att forskare ska få mer kunskap om var någonstans ungdomar tar del av nyheter. På så sätt vill de se hur trovärdiga och mindre trovärdiga nyheter sprids.


Lyssna på radioreportaget här.

fredag 1 september 2017

Zencastr - webbinspelning med studiokvalitet

När du spela in intervjuer med kollegor och experter på distans kan ljudkvaliteten variera på grund av dåliga uppkopplingar. Ett nytt alternativ är ett verktyg som heter Zencastr. Zencastr spelar in varje deltagares ljud lokalt med studiokvalitet och sedan laddar upp varje ljudfil till Dropbox därifrån du kan hämta filerna och mixa din inspelning till en färdig podcast. Du kan sedan lägga in andra spår på inspelningen som t ex musik. Gratisversionen låter dig spela in max två gäster och du kan spela in upp till 8 timmar per månad. För flera finesser får du förstås betala.

torsdag 31 augusti 2017

Digikoll - ny svensk öppen kursplattform för lärare

Digikoll är en ny svensk kursplattform som erbjuder öppna fortbildningskurser för lärare som vill utveckla sin digital kompetens och intergrera digitala verktyg i sin undervisning på ett pedagogiskt sätt. Just nu är alla kurser öppna och gratis för alla som skapar ett konto men längre fram kommer en del mer avancerade funktioner att introduceras mot betalning.

- Vi vänder oss till dig som utbildar andra, eller planerar att göra detta, och som använder eller vill använda IT-stöd för undervisning och lärande. Ett digitalt kollegium där du får tillgång till fortbildning och kan dela dina idéer och tankar med andra pedagoger när det passar dig.

Plattformen har redan nu ett brett sortiment kurser inom följande kategorier:
När du har loggat in har du tillgång till alla kurser, kursmaterial och övningar. Varje kurskategori innehåller flera delkurser och det finns material i varje kurs på 6 olika nivåer. När du klarar en kurs får du en badge (digitalt certifikat) men vill du bli examinerad och få ett personligt kursbevis eller få dina kunskaper validerade innan du börjar, kommer Digikoll att ta en avgift för det (läs Examination och kursbevis). Dessutom får du vara med i ett digitalt kollegium; en lärande gemenskap av professionella pedagoger som tillsammans vill lära sig mer om hur IT kan användas som stöd för lärande och undervisning.

Digikoll på Facebook.


onsdag 30 augusti 2017

Connect - på väg mot framtidens sociala medier?

Etablerade sociala närverk får snart konkurrens från nya håll med innovativa lösningar som kombinerar sociala nätverk med virtuella världar, underhållning och musik. En sådan tjänst är österrikiska Connect som just nu lanseras på crowdfundingsajten KickStarter. Du kan kommunicera med alla dina vänner i Connect på många sätt (meddelanden, filmer, bilder osv till en, flera eller alla vänner) med till skillnad från Facebook så krypteras all kommunikation punkt-till-punkt. Det betyder att Connect kan inte lagra eller analysera din kommunikation, en klar fördel mot många av dagens sociala medier. Dessutom får du ange hur länge dina inlägg ska gälla och när de kommer att raderas helt.

Connect erbjuder också tillgång till virtuella miljöer där du kan lyssna på musik, titta på filmer och framför allt spela spel, till exempel via PlayStation. Möjligheter att handla via plattformen är förstås stora. Tita på introduktionsfilmen nedan och se vad du tycker. Ett exempel på framtidens sociala medier kanske?

tisdag 29 augusti 2017

ViLär - konferens om arbetsintegrerat lärande

Konferensen ViLär, om arbets- eller verksamhetsintegrerat lärande, äger rum 7-8 december vid Högskolan Väst i Trollhättan. Konferensen samlar utbildare, forskare och beslutsfattare från högre utbildning, näringsliv och offentlig verksamhet för erfarenhetsutbyte kring lyckade samverkansprojekt och innovativa utbildningar.

- Arbets- eller verksamhetsintegrerat lärande (work-integrated learning) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integration mellan högre utbildning och arbetsliv. Inom detta kunskapsfält finns pedagogiska utmaningar som är gemensamma för verksamhetsförlagd utbildning (VFU), cooperative education (Co-op), mentorskapsprogram, fadderföretag samt andra former av samverkan mellan högskoleutbildning och arbetsliv.

Konferensens huvudtalarna är Kristina Edström, Spänningen mellan akademiska och professionella värden i ingenjörsutbildningen, och Julianne Cheek, Using workplaces as places of learning. Whose needs? Whose agenda? And who says?

Bidrag till konferensen måste skickas in senast 13 oktober, se Call for papers.

måndag 28 augusti 2017

Textning av filmer med Amara

Verktyget Amara gör det enkelt att lägga till textning av filmer på nätet. Du kan också texta filmer på flera språk tillsammans med kollegor eller i samarbete med Amaras nätverk av översättare. Du kan gå med i detta nätverk och texta befintliga utbildningsfilmer i många globala samlingar till valritt språk, t ex lägga in svensk textning på TED-föreläsningar osv.

- Amara is home to an award winning subtitle editor that makes it easy to caption and translate video. Amara also hosts volunteer localization & accessibility communities, and offers professional tools and services for subtitles.

Amara är en icke-vinstdrivande organisation vars mål är att göra utbildningsfilmer mer tillgängliga.

lördag 26 augusti 2017

Automatisk översättning för webbmöten

De flesta internationella möten och webbinarier hålls på engelska men det betyder oftast att deltagare från engelskspråkiga länder hörs mer än andra. Tänk om man kunde erbjuda simultantolkning i alla möten så att alla kan prata fritt på sitt eget språk. Drömmen om automatisk tolkning kommer allt närmare och även om det fortfarande finns brister så förbättras tekniken hela tiden.

Translate your world (Tywi) erbjuder ett e-mötessytem med ett verktyg för nästan simultantolkning mellan 78 olika språk. Tekniken använder en kombination av flera befintliga översättningstjänster som Google Translate, Microsoft, Yandex m fl och därmed lovar bättre översättning. Det betyder att du kan hålla ett webbinarium och erbjuda tolkning till flera språk, antingen som textning eller talsyntes. Verktyget kan även användas  tillsammans med befintliga e-mötessystem som Skype, Adobe Connect, Webex m fl.

Principen är att Tywi först översätter vad du säger till text, sedan översätts texten till ett annat språk och till slut läses texten upp på det andra språket med talsyntes. För att det ska fungera bra behöver alla tala tydligt och undvika slanguttryck, ordvitsar osv. Du kan träna systemet att förstå din röst bättre genom att träna systemet i förväg och man kan även lägga in facktermer som systemet behöver kunna.

torsdag 24 augusti 2017

Translanguaging - flerspråkighet som resurs

I alla klassrum finns det elever som kan andra språk än svenska. Kan vi använda deras språkkunskaper som en resurs för lärande och lyfta fram flerspråkighet som något berikande? Förr fick man inte prata andra språk i skolan men dagens forskning visar att flerspråkighet bör i stället uppmuntras. Translanguaging är ett ganska nytt begrepp inom pedagogik som går ut på att använda alla språk i klassrummet och visa att alla språk är lika viktiga för elevernas lärande.

Ett filmreportage på Lärarkanalen, Flerspråkighet som resurs, berättar Gudrun Svensson, universitetslektor vid Linnéuniversitet, och Anna Kaya, nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet, om hur translanguaging fungerar och ger exempel från ett aktuellt projekt på en skola i Växjö.

tisdag 22 augusti 2017

EdTech Sweden 2017

Konferensen EdTech Sweden 2017 hålls i Stockholm 24 oktober med temat "the learning economy". Konferensen är en mötesplats för företag och entreprenörer inom utbildningsteknologi samt representanter från skolor, högskolor, myndigheter, kommuner och landsting.

- Education is no longer an isolated event, but a lifelong learning opportunity. How can we optimize our efforts to continuously build on and develop our knowledge and talents? At EdTech Sweden 2017, we will bring focus to the structures, technologies and formats that enable lifelong learning while highlighting the major players in edtech today. We have chosen to divide the day into four areas all addressing different topics related to The Learning Economy.

Årets konferens har fyra spår:
Huvudtalarna är Joel Hellermark (Deep Learning and Personalized Education), Carl Heath (Rise Interactive), David Black-Schaffer (ScalableLearning and the Flipped Classroom), Lisa Lindström, (CEO, Doberman).

måndag 21 augusti 2017

För mycket engelska i norsk högre utbildning menar Språkrådet

Norska Språkrådet är kritisk till en överdriven användning av engelska inom högre utbildning och menar att det kan påverka utbildningskvaliteten eftersom många studenter inte är tillräckligt bra i engelska. Enligt en artikel av norska NRK, Kritiserer universitet for overdriven engelskbruk, finns det allt fler kurser där kursmaterialet ärhelt  på engelska och de vill se en bättre balans mellan engelska och norska eftersom de flesta studenterna ska sedan komma ut i den norska arbetsmarknaden.

Enligt Ole Våge, seniorrådgivare på norska Språkrådet:

- Vi er særleg bekymra for nye studentar som møter nesten heile pensumet på engelsk. Vi er usikre på læringsutbyttet, det er ikkje sikkert alle er gode nok i engelsk.

Varken studentorganisationer eller universiteten är särskilt bekymrade över utvecklingen och menar att balansen idag är bra. 

söndag 20 augusti 2017

Samarbeta smartare med digitala verktyg

Om du letar efter digitala verktyg som du kan använda i klassrummet, distansutbildning eller i samarbete med kollegor kan du hitta många bra förslag i vår guide Samarbeta smartare (Linnéuniversitetet). Verktygen har samlats under ett flertal flikar med funktionsrubriker som skriva tillsammans, gemensam arbetsyta, samla, planera, bevaka, spela in, nätverk m fl. För varje verktyg finns en kort beskrivning om funktion och användningsområde samt en kort introduktionsfilm.

Guiden finns även på engelska.

torsdag 17 augusti 2017

Alla norska böcker före 2000 snart på nätet

Bild: Nasjonalbiblioteket
Nationalbiblioteket i Norge har snart genomfört sitt ambitiösa projekt att digitalisera alla böcker som har getts ut i landet fram till år 2000, enligt en artikel och radioreportage av Sveriges Radio Kulturnytt, Norge digitaliserar historisk bokutgivning. Böckerna är fritt tillgängliga men kan inte laddas ned, du får bara läsa på nätet. Det betyder att tusentals böcker blir nu tillgängliga som annars inte går att köpa bortsett från på antikvariat. Du kan också söka i databasen.

Projektet har lyckats mest på grund av att de har endast haft en part att förhandla med när det gäller upphovsrättsliga frågor. Enligt Roger Jøsevold Nationalbiblioteket:

- Vi kan förhandla med en part, i det här fallet Kopinor, som klarerar alla rättigheter; med norska upphovsrättsinnehavare, med förläggare, med utländska upphovsrättsinnehavare och med så kallade "orphaned works". Det gör det enkelt att få till ett avtal när man den typen av uppslutning från upphovsrättsinnehavarna.

Nästa uppgift i projektet är att börja digitalisera alla norska tidskrifter. Lyssna här på radioreportaget.

onsdag 16 augusti 2017

Kreativa sätt att använda Padlet i din undervisning

Padlet är ett av mina favorita verktyg och fungerar som en webbaserad anslagstavla för anteckningar, bilder, filer, länkar mm. Det kan användas både i klassrummet och på distans och en ny artikel, 30 creative ways to use Padlet for teachers and students, ger praktiska råd om hur du kan använda Padlet i din undervisning.

Här hittar du tips om hur du kan använda Padlet för t ex brainstorming i klassen, samla in frågor under en genomgång, skapa litteraturlistor, samla klassens lektionsanteckningar på ett ställe, samla in förslag eller återkoppling, frågor och svar, skapa en gruppsida och mycket mer.

måndag 14 augusti 2017

Gratis videoredigeringsverktyg - OpenShot

Om du vill redigera filmer men vill inte investera i någon av de kommersiella verktygen på marknaden kan OpenShot Video Editor vara en bra lösning. OpenShot är ett gratis, open source program som låter dig redigera filmer och lägga till många snygga effekter, t ex animeringar, titlar, 3D-animeringar, obegränsat antal spår mm. Verktyget fungerar på PC. MAC och Linux.

Titta på denna introduktionsfilm.

tisdag 11 juli 2017

Hur får ut jag mer av en konferens?

Mingling by Alaska Library Association, on Flickr
Att gå på konferens ger dig många möjligheter att skapa kontakter, lär dig mer om ditt område och diskutera aktuella frågor. Men många tar inte chansen och i stället bara pratar med sina kollegor eller använder pauserna till att svara på e-post.

Lisa Nielsen har skrivit en kort guide till hur du kan få ut mer från en konferens, 12 Tips for Connecting at Education Conferences. Bland dessa tips finns följande:
 • Varför deltar du i konferensen? Skriv ner ditt syfte i förväg och fokusera ditt deltagande.
 • Tänk på en kort och tydlig formulering som beskriver ditt jobb. En beskrivning är bättre än bara en torr titel.
 • Skapa kontakter i förväg. Ta kontakt med intressanta delagare och föreslå ett möte under konferensen.
 • Kom tidigt till de viktigaste sessionerna och ta kontakt med andra. Fråga varför de är intresserade, försöka skapa en grupp som kan diskutera under kafferasten osv.
 • Använd visitkort och följ upp alla kontakter med ett kort mejl efter konferensen (gärna med en fråga om samarbete eller tips om en artikel osv).
 • Delta i konferensens sociala medier, t ex Twitterflöde. Här kan du ställa och svara på frågor, ge tips, kommentera osv)
Bild:"Mingling" (CC BY-NC-SA 2.0) by Alaska Library Association


onsdag 5 juli 2017

OECD-handbok om innovativa lärmiljöer

CC BY-NC-ND 3.0 IGO by OECD
Hur bygger vi fysiska och digitala lärmiljöer så att de främjar lärande? Hur tar vi reda på om digitala verktyg och prylar verkligen bidrar till lärandet? OECD har publicerat en guide till innovativa lärmiljöer som svarar på dessa frågor, OECD Handbook for Innovative Learning Environments.

Boken delas upp i följande kapitel med både teoreti och praktiska exempel:
 • The principles of learning to design learning environments
 • The OECD “7+3” framework for innovative learning environments
 • Learning leadership and evaluative thinking
 • Transformation and change in learning ecosystems
Enligt Andreas Schleicher, OECD Director for Education and Skills:

- If there has been one lesson learnt about innovating education, it is that teachers, schools and local administrators should not just be involved in the implementation of educational change but they should have a central role in its design.
 
Referens
OECD (2017), The OECD Handbook for Innovative Learning Environments, OECD, Publishing, Paris, http://dx.doi.org/9789264277274-en.

måndag 3 juli 2017

Konferens om yrkeshögskola och universitet


Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) bjuder tillsammans in till en konferens i Stockholm 11 oktober för att diskutera om hur samspelet mellan dessa utbildningsformer kan främjas. Gästtalarna är Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning, samt Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister.

- Frågan om högskola och yrkeshögskola står högt på den politiska dagordningen. Vi genomför därför tillsammans en konferens i Stockholm den 11 oktober för att diskutera de olika utbildningsformer­na – syfte och uppdrag, regeringens ambitioner och reformagenda inom området, gräns­­dragningar, övergångsmöjligheter mellan de olika utbildnings­formerna och hur vi undviker återvändsgränder samt tillgodoräknande och validering mellan yrkeshögskola och högskola.

torsdag 29 juni 2017

Vuxenläraren och innovation - konferens i Lund


Hur skapar vi den bästa kompetensen för nordiska vuxenutbildare? Vilka kunskaper behövs? Dessa frågor står i fokus för en nordisk konferens, Vuxenläraren och innovation27-28 september i Lund. Konferensen arrangeras av Nordiska Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) i samarbete med Föreningen Norden, Nordplus och Lunds Kommun.

Konferensen kommer att fokusera på vuxenlärarens många olika roller i olika sammanhang. Det ges möjlighet till att diskutera, dela och utveckla erfarenheter och kunskaper. I ett framåtblickande perspektiv diskuteras kompetensbehov och utbildningsmöjligheter för vuxenlärare i Norden i ett samhälle präglat av ökad mångfald och globalisering.

Konferensens mål är att:
 • Skapa en övergripande bild av de befintliga kompetensutvecklingsbehov som finns för de som planerar, organiserar och genomför vuxenutbildning i olika sammanhang, bland annat i offentliga och privata arbetsplatser, formell utbildning och yrkesinriktad vuxenutbildning, i allmän utbildning och den frivilliga sektorn.
 • Ge rekommendationer och nya idéer för det fortsatta arbetet att ge kvalificerad kompetensutveckling för de som arbetar med vuxenutbildning. 
Konferensen är relevant för:
 • Aktuella aktörer som är ansvariga för kompetensutveckling inom vuxenutbildningen. Till exempel, utbildningsinstitutioner, myndigheter, fackföreningar, icke-statliga organisationer, branschorganisationer, mfl 
 • För alla som arbetar med att planera, organisera och genomföra vuxenutbildning
 • Nuvarande eller tidigare deltagare i NVL:s nätverk och Nordplus-projekt som har viktiga, innovativa upplevelser och resultat. 
Konferensen är gratis, deltagarna betalar sin egen resa och boende.

tisdag 27 juni 2017

Världens MOOC-plattformar


Antalet öppna nätbaserade kurser (MOOCs) växer ständigt och har verkligen blivit en global fenomen. Över 700 universitet har erbjudit minst en MOOC och över 58 miljoner har anmält sig till minst en kurs. Vi hör mest om alla engelskspråkiga kurser, främst från USA, men nu finns det ett stort utbud på spanska, franska, kinesiska, ryska, japanska, arabiska, hindi mm. Amerikansk MOOC-portalen Class Central har skapat en lista över världens främsta MOOC-plattformar, Massive List of MOOC Providers Around The World.

Förutom de välkända plattformar som Coursera, EdX och FutureLearn finns andra stora aktörer som kinesiska Xuetang, Kadenze, spanska Miríada, MéxicoX, franska France Université Numérique (FUN), italienska EduOpen, indiska SWAYAM och arabiska Edraak.

måndag 26 juni 2017

NGL 2017 - Högskolan Dalarna


Högskolan i Dalarna arrangerar konferensen Next Generation Learning 2017 i Falun 18-19 oktober. Konferensen riktar sig mot lärare, forskare och utvecklare inom högre utbildning och grundutbildning. Årets upplaga har tre teman: design för lärande, kollaborativt lärande och undervisning samt sakernas internet (internet of things).

Medan datateknologi utvecklas på en nästintill linjär väg har pedagogiken och designen av lärande en mer skiftande ansats för integration mot läromiljön. Detta på grund av att de är styrda av kontexten och kulturen inom lärande. Denna konferens fokuserar på flera olika aspekter av teknikanvändande i lärandesituationer på olika nivåer, från grundskola till högre utbildning och forskning.

Konferensens huvudtalare är Stefan Fölster (KTH), Pernilla Josefsson (KTH) och Martin Korte (TU Braunschweig).

Vill du skicka in ett bidrag till konferensen har du fram till 1 september - se Call for papers.

Till anmälan (rabatt gäller till 15 augusti)